Satrughna (Dewanagari: शत्रुघ्न; IAST: ṣatrughna) inggih punika salah satunggaling tokoh saking wiracarita Ramayana. Satrugna punika putra saking Raja Dasarata saking kraton kosala,Ayodhya.Satrugna gadhah sadherek kembar inggih punika Lesmana,satrugna punika putra bungsu.

paraga wayang satrughna

Miyosipun saha Kulawarga besut

Satrughna miyos saking prameswari raja Dasarata ingkang namanipun Sumitra. Piyambakipun gadhah tiga sadherek ingkang namanipun Rama,ingkang miyos saking prameswari Kosalya,Bharata saking prameswari kekayi, saha Lesmana ingkang dados sadherek kembaripun saking prameswari Sumitra. Ramayana gambaraken manawi sekawan sadherek mau sami rukun.Satrughna,Rama,Kosalya,Bharata saha Lesmana dipundidik déning tiyang suci wonten ing kraton Ayodhya ingkang nama Resi Wasista.Satrughna gadhah garwa ingkang namanipun Srutakirti, sadherekipun Sita