Sisupala utawi Shishupala (Sansekerta: शिशुपाल, IAST: Śiśupāla), wonten salebeting wiracarita Mahabharata inggih punika putranipun Damagosa-Raja Chedi kaliyan Srutadewa-rayinipun Wasudewa. Pramila makaten, panjenenganipun minangka sadulur sepupunipun Kresna, nanging ugi musuh bebuyutanipun Kresna. Kenging punapa?amargi Kresna sampun ngrebut Rukmini-tiyang ingkang badhé dipungarwa. Sisupala dipunpejahi déning Kresna wonten ing upacara Rajasuya ingkang dipunwontenaken Yudhistira minangka ukuman amargi sampun ngina.