Skèner

Skèner inggih punika piranti ingkang dipun-ginakaken kanggé nyekèn (memindai) satunggalipun dokumén (teks), gambar/foto, lan sanès-sanèsipun.[1] Asil skénan kasebat salajengipun dipuntransformasikaken dhateng komputer minangka data digital lan dipunsimpen ing mémori komputer. Saking mémori komputer salajengipun dipunsimpen ing hardisk utawi floppy disk, CD, DVD, ngantos Blue Ray.[1] Data ingkang sampun dipunpendhet kanthi sarana mesin skén punika, saged dipunlebetaken langsung dhateng sadaya aplikasi komputer ingkang saged nepangi (ngenali) teks ASCI (American Standard Code for Information Interchange).[1] Mangfaatipun skèner meh sami kaliyan mesin fotokopi.[1] Bèntenipun, asil saking skènan (pamindaian) menin fotokopi saged langsung dipunpirsani ing kertas, nanging asil saking skènan saged dipunpirsani ing layar monitor komputer rumiyin, salajengipun nembé saged dipun-gantos lan dipunmodifikasi, saéngga blege lan asilipun dados langkung saé lan saged dipunsimpen minangka file teks, dhokumèn, utawi gambar.[2]

Skéner, kanthi kap ingkang binuka. Setunggalipun objek wonten ing sanginggilipun kaca, sumadya dipunskén
Asil skénanipun

Jinisipun SkènerBesut

Sasanesipun skèner kanggé gambar, wonten ugi skèner barcode, sinar x, skèner cek, skèner logam,ngantos skèner Optical Mark Reader (OMR) utawi DMR (Digital Mark Reader) lan skèn IR ingkang limrahipun dipun-ginakaken kanggé nyekèn lembar jawaban komputer (LJK) ing ulangan umum lan Ujian Nasional.[1]

Cathetan sukuBesut

  1. a b c d e [Supriyanto. 2008. Teknologi Informasi Komunikasi 1 Kelas VII. Jakarta:Yudhistira]
  2. Bagaimanakah Cara Kerja Mesin Scanner dipunundhuh tanggal 11 Agustus 2011)

Pranala njawiBesut

Bagaimanakah Cara Kerja Mesin Scanner