Takbir

Takbir, ya iku pangucapan Allahu Akbar الله أَكْبَر ("Allah Maha Ageng") kang didadèkaké salah sijiné ukara utawa kalimat ing basa Arab, tegesé ya iku Allah Maha Ageng/Agung. Pangucapan kalimat Allahu Akbar dikumandhangaké déning umat Muslim kanthi angkah muliakaké Asma Tuhan utawa asma Allah.

Takbir nalika salat

Makna Akbar-É Allah uga ngadhut surasa sipat minangka Sang Pancipta, Pamelihara/Pandhidhik lan Pangobrak-abrik (Penghancur) (Rububiyah QS:1/2) uga déning KakuasaanÉ (Mulkiyah QS: 1/4) sarta ing Ilahiyah—Kang Diabdi (QS: 1/5) Gusti Allah kanthi kaleksanan panguwasa alam semesta lan saisiné

Uga delengenBesut