Alam (basa Inggris: Nature) utawa alamiah (basa Inggris: natural) iku dianggo sajeroning apa waé sing ora digawé déning manungsa. Bab kaya cuaca, tetuwuhan, sato kéwan, gunung, kali, srengéngé lan isih akèh manèh iku péranganing alam. Para ilmuwan nyinaoni cara lumakuné pérangan-péranganing alam mau. Apa waé sing digawé déning manungsa diarani 'gawéan manungsa' utawa diarani artefak.

Grojogan Hopetoun, Australia.
Bledhèg kang kadadèyan pas mbledhosé Gunung Galunggung ing taun 1982.
nyawang alam

Ana èlmu alam sing nyinaoni manéka péranganing alam. Ékologi iku ngèlmu ngenani tetuwuhan lan kéwan minangka sakabèhané, déné biologi luwih nyinaoni saben kéwan siji lan sijiné (kanthi individual).

Pranala njaba besut