Themis (Basa Yunani: Θέμις) wonten ing mitologi Yunani punika satunggaling Titan èstri ingkang gadhah sesambetan kaliyan Zeus Themis punika salah satunggal saking 7 garwanipun Zeus [1]. Themis punika gadhah lare Horai lan Astraia saking Zeus[2]. Themis ugi wonten ing Delos kanggé mirsani wiyosipun Apollo. Themis ateges hukum alam, Themis punika awaking saking aturan, hukum, lan adat.

Themis

Themis punika salah satunggaling dewi ingkang gadhah gayutan kaliyan Orakel Delphi amargi ndhèrèk yasa. Themis nampi saking ibunipun, Gaia lan maringaken dhateng Foibe. Kathah ingkang ngenut Neo-Pagan mliginipun Neo-Pagan Hellenis mastani Themis punika dewi kebajikan lan keadilan [1].

Wonten ing legénda Yunani Kuno, Themis dipunwastani dewi keadilan. Themis punika kagambaraken minangka dewi ingkang mbeta pedang lan mripatipun katutup kain ireng. Pedang ingkang wonten ing asta tengen Themis kados siyap nebas menapa kemawon ingkang boten leres lan angkara murka.

Gambaran

besut

Personifikasi saking konsèp abstrak ingkang dados titianipun saking Bangsa Yunani. Dewi Themis ingkang saged mirsani masa ngajeng punika ndadosaken Themis minangka salah satunggal ing Orakel ing Delphi ingkang ing pungkasanipun dados dewi keadilan. Wonten penggambaran klasik babagan Themis boten nedahaken bilih Themis punika wuta utawi mbeta pedang. Themis yasa Orakel ing Delphi déné piyambakipun dados peramal. Miturut versi sanès, Themis nampi Orakel Delphi saking Gaia lajeng dipunparingaken dhateng Foibe [3].

Iustitia

besut

Wonten ing mitologi Romawi, Themis punika sejajar kaliyan Iustitia utawi Justitia ingkang kalebet dewi keadilan lan hukum ugi. Iustitia punika personifikasi saking dorongan moral ingkang wonten ing ngandhaping sistem hukum. Wiwit éra Renaissance Iustitia asring dipungambaraken minangka wanita kanthi telanjang dhadha, mbeta pedang lan timbangan sarta kadang kala ngginakaken tutup mripat.

Ikonografi ingkang langkung modern punika kathah nggrenggani papan sidang ingkang kalebet kombinasi saking Dewi Fortuna Romawi ingkang ngagem tutup mripat kaliyan Dewi Tyche Yunani Helleinistik (masa panjajahan Alexander Agung). Gambaran Justitia ingkang paling umum punika timbangan ingkang nggantung saking asta kiwa kanggé ngukur pembelaan lan perlawanan wonten ing satunggaling prastawa. Asring ugi dipungambaraken mbeta pedang kanthi mata kalih minangka simbol kekuwataning Pertimbangan lan Keadilan. Lajeng dipungambaraken ngagem tutup mripat kanthi ancas bilih keadilan punika kedah rata boten pilih sih [1].

Cathetan suku

besut
  1. a b c [1] Archived 2014-03-11 at the Wayback Machine., (id) Themis: sang dewi keadilan (dipunakses tanggal 24 Januari 2013).
  2. Hesiodos, Theogonia, 904.
  3. Aiskhilos, Eumenides 1

Pranala njawi

besut