Tlatah

Tlatah iku tegesé wadhah utawa ruangan sing ana ing alam jagad. Tlatah iki bisa awujud gunung, segara, samudra, kedhung nganti nagara.

Ing ngisor iki njabarake rupa-rupaning tlatah :