Tuk ya iku siji titik kang ing papan iku muncar banyu saka sakjeroning lemah, kang duwé teges uga ing papan iku dhuwure simpenyan banyu lemah (akuifer) ketemu njabaning lemah. Anane tuk bisa mung sawatara (intermiten) umpane mung ana nalika mangsa rendheng lan ora metu garing ing mangsa katiga, bisa uga terus-terusan ngetokaké banyu sanajan pas mangsa katiga dawa (perennial).

Tuk umbul, banyune muncar ing sak ndhuwure lemah

Tuk umbul

besut

Lumrahé banyu lemah sinimpen ing sajerone lemah lan bisane metu amarga dikedhuk wujud sumur, blumbang, utawa ing ledhokan kaya ta belik lan kali. Nanging ing papan-papan tinamtu, uga ana tuk kang bisa muncar nganti mubal saka jero lemah. Kaanan kaya iki amarga ing papan kono dhuwure banyu lemah luwih dhuwur tinimbang lemahe, sahengga nalika ana bolongan kanggo wetuné banyu, mula katon dadi kaya banyu kang mumbul saka sakjeroning lemah.