Tumor utawi barah (Inggris: tumor, tumour) inggih punika jeneng kanggé neoplasma utawi lesi ingkang dumadi amargi sel sarira gesang boten wajar, kados déné simtoma bengkak. Tumor asalipun saking tembung tumere wonten ing basa latin ingkang tegesipun bengkak. Pagesanganipun saged dipunperangakaen dados kalih inggih punika ganas (malignan) kaliyan jinak (benign). Tumor ganas dipunwastani kanker. Kanker gadhah potensi kanggé nyerang ugi ngrusak jaringan ingkang caket saha ngreriptan metastasis. Tumor jinak boten nyerang tissue ingkang caket saha boten nyebar bibit metastasis, nanging saged gesang kanthi lokal dados ageng, saha limrahipun boten katingal malih sasampunipun operasi.[1]

sel epithelioid cuboida ing tumor

Jinis-jinis Tumor

besut

Gegayutan kaliyan sadaya jinis tumor ingkang ngawrat serat jaringan epitel.

Neuro-fibromitosis punika tumor ingkang asalipun saking jaringan ikat pembungkus saraf tepi,limrahipun turun menurun, saged kadadéan ing tiyang jaler utawi éstri.

Glioma inggih punika jinis tumor ingkang dipunwiwiti ing polo utawi balung belakang.

Meningioma inggih punika tumor ingkang wonten ing selaput pelindung polo, langkung kathah kadadéan ing tiyang éstri, utamanipun ing yuswa 50-60 taun.

Osteo-chondroma inggih punika tumor jinak tosan kang asring kadadéan, limrahipun kadadéan ing yuswa 10-20 taun.

Fibroadenoma Mammae inggih punika tumor jinak ingkang boten bahaya kang limrahipun wonten ing prembayun remaja saha yuswa kirang saking 30 taun.

Mioma inggih punika tumor fibroid wonten ing rahim kang 20%-25% nyerang wanita yuswa reproduksi.[2]

Jampi Tumor

besut

Jinis jampi kang dipunparingi pasien tumor gumantung kaliyan jinis, stadium, papan dumununging tumor, kahanan pasien, kawontenan sarana, saha pilian saking pasien piyambak. Saran ingkang limrahipun inggih punika tumor dipunangkat lumantar operasi utawi pembedahan, manawi tumor ganas boten namung operasi nanging kedah sesarengan kaliyan terapi, kados ta terapi hormon, radiasi, kemoterapi, lsp kanggé mastikaken boten wonten sisa-sisa tumor ing sarira. Sapunika sampun wonten alternatip kanggé jampi tumor sasanesipun operasi inggih punika kanthi cara jampi herbal, cara punika tuladhanipun sarang semut, ingkang saged nambani tumor saha kanker. Sarang semut punika tuwuhan saking papua kang kanthi tradhisional sampun dipun-ginakaken kaliyan para wargi papua kanggé nambani lelara kanthi turun temurun. Asil panelitén modern ngandharaken manawi sarang semut gadhah senyawa aktif wigati kados ta flavonoid, tokoferol, fenolik, saha kathah mineral minangka antioksidan saéngga saged dipun-ginakaken kanggé jampi tumor jinak utawi ganas.[3]

Uga delengen

besut

Pranala njaba

besut

Cathetan suku

besut
  1. Panyebaran Tumor (dipununduh 01 November 2012)
  2. Jinis-jinis Tumor
  3. Jampi Tumor (dipununduh 01 November 2012)