Umar Junus

Umar Junus inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia ingkang miyos wonten ing Silungkang, Sumatera Barat ing tanggal 2 Mèi 1934, yuswanipun 76 taun. Umar Junus séda ing dinten Senin, 8 Maret 2010 jam 9.15 wekdal Kuala Lumpur. Ing pungkasaning gesangipun, piyambakipun dumunung ing dalemipun ingkang mapan wonten ing Petaling Jaya.

Umar Junus

BiografiBesut

Umar Junus langkung asring dados kritikus ing babagan sastra Indonesia. Piyambakipun lulus lan pikantuk ijazah sarjana sastra saking Universitas Indonesia, Jakarta ing taun 1959. Salajengipun, piyambakipun nerasaken sekolah ngantos pikatuk ijazah Dotor Falsafah saking Universitas Malaya ing taun 1983. Piyambakipun ugi dados salah satunggaling bekas pensyarah Universiti Malaya. Sesarengan kaliyan HB Jassin, Umar Junus inggih salah satunggaling kritikus sastra Indonesi ingkang sanget produktip. Wonten ing dunya nyerat esai saha kritik, Umar Junus kathah nyerat ing basa Melayu lan ugi sampun naté nyerat karya ilmiah ing basa Inggris kanggé jurnal ing manca nagari. Umar Junus sepisanan remen nyerat ing babagan sastra inggih ing taun 1953.[1] Umar Junus séda ing Pusat Perubatan Universiti Malaya (University Malaya Medical Centre) ing dinten Senin, 8 Maret 2010 jam 9.15 wekdal Kuala Lumpur amargi kénging sesek napas ingkang dipunjalari saking penyakitipun myasthenia gravis ingkang sampun njangkiti badanipun wiwit taun 1997. Myasthenia Gravis, lelara ingkang wonten ing badanipun Umar Junus, inggih punika salah satunggaling kelainan immun bawaan ingkang kawontenanipun radi arang wonten. Titikanipun ingkang khas saking lelara punika inggih kanthi wontenipun otot-otot rangka ingkang lemes kanthi dipunsarengi raos nyeri nalika otot-ototipun dipundamel gerak. Layonipun dipunsarekakaken wonten ing Kota Damansara, udakawis jam 3 sonten, dinten Selasa, 9 Maret 2010.[2] Almarhum nilar satunggal garwa inggih punika, Farina Salaha ingkang yuswanipun 69 taun, lan tigang putra, saha pitung wayahipun. Putrinipun ingkang putri gadhah nama Revina ingkang yuswanipun 47 tau.[3]

Asiling KaryaBesut

Buku-bukunipun Umar Junus inggih kalebet ing karya-karya kados ta: Perkembangan Puisi Melayu Moden; Sosiologi Sastera; Persoalan Téyori dan Metode lan antologi eseinya dalam Catatan Si Malin Kundang.

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Tokoh-tokoh sosiologi sastra (dipunundhuh tanggal 26 Januari 2013)
  2. [2] Prof. Dr. Umar Junus (1934-2010) (dipunundhuh tanggal 26 Januari 2013)
  3. [3] Tokoh sastera Umar Junus meninggal donya (dipunundhuh tanggal 26 Januari 2013)