Kuningan iku wuku sing kaping rolas. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathara Indra. Ing minggu iki tibané dina Riyaya Kuningan ing dina Setu Kliwon.

Bethari Uma ing Wuku Kuningan

Ngaat - Wage
Senen - Kliwon
Selasa - Legi
Rebo - Paing
Kemis - Pon
Jemuwah - Wage
Setu - Kliwon

Uga delengen besut