Kurantil utawa Kulantir iku wuku sing kaping papat. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki direksa déning Bathara Langsur.

MingguPon
SenenWage
SlasaKliwon
ReboLegi/Umanis
KemisPaing
JemuwahPon
SetuWage


Ugi delengen: