Wuku Manahil

Manahil iku wuku sing kaping telulikur. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathara Citragotra.

Ngaat - Legi
Senen - Paing
Selasa - Pon
Rebo -Wage
Kemis - Kliwon
Jemuwah - Legi
Setu - Paing

Uga delengenBesut