Tolu utawa Tulu iku wuku sing kelima. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki direksa déning Bathara Bayu.

MingguKliwon
SenenLegi/Umanis
SlasaPaing
ReboPon
KemisWage
JemuwahKliwon
SetuLegi/Umanis


Ugi delengen: