Wayang iku wuku sing kaping pitulikur. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathari Sri.

Ngaat - Wage
Senen - Kliwon
Selasa - Legi
Rebo - Paing
Kemis - Pon
Jemuwah - Wage
Setu - Kliwon

Uga delengen besut