Wukir utawa Ukir iku wuku sing ping telu. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki direksa déning Bathara Mahayakti.

MingguLegi/Umanis
SenenPaing
SlasaPon
ReboWage
KemisKliwon
JemuwahLegi/Umanis
SetuPaing


Ugi delengen: