Ing filosofi Cina, konsèp Yin-Yang limrahipun ing laladan kidul dipunsèbut Yin lan Yang. Limrahipun dipunginaakèn kanggé ndèskripsiakèn sipat kèkuatan ingkang saling gègayutan lan berlawanan ing donya punika lan kados pundhi piyambakipun saling yasa satunggal sami sanès. Konsèp mau dhedhasar ing asal muasal saking katahipun cabang ngèlmu kawruh klasik lah filosofi Cina sarta saged dipunginaakèn dados pedoman usada Cina lan dados prinsip saking kagunan bela diri ingkang wonten ing Cina, dados tuladha Baguazhang, Taijiquan (Tai Chi), lan qigong (Chi Kung) lan ramalan Ching.

Taiji, lambang tradhisional untuk kakuwatan Yin dan Yang

Yin lan Yang saling berlawanan ing interaksi kaliyan donya ingkang langkung amba lan dados péranganing sistem ingkang dinamis. Sedaya hal gadhah kalih aspek mau ya iku Yin lan Yang, nanging boten saben aspek mau gadhah perwujudan ingkang gamblang ing objek lan manawi pasang surut utawi ngalir saking wekdal ing wekdal. Konsep Yin lan Yang asring dipunlambangaken kaliyan pinten-pinten wujud ingkang gadhah variasi saking simbol Taijitu, ingkang sami langkung umum dipuntepang ing kabudayan kidul.

Wonten pinten=pinten persepsi (mligi ing kidul) ingkang ngendikan manawi Yin lan Yang asring gaytaken kaliyan sesuatu ingkang saé lan jahat. nanging, filsafat Taoist limrahipun boten mratelaaken sesuatu ingkang saé utawi jahat lan penilaian moral, ingkang katingal kaitannya kaliyan konsèp keseimbangan. Konfusianisme (Filosofi dari Dong Zhongshu, c. Abad 2SM) boten ngelam[iraken dhimènsi moral saking Yin lan Yang. Nanging ing istilah modern, istilah punika sapérangan ageng sampun teradaptasi déning filosofi Buda Taoist.

Sifat Yin lan Yang besut

boten mungkir manawi wicanten babagan Yin lan Yang tanpa referensi saking tiyang ingkang gadhah pemanggih sanès, amargia Yin lan Yang gegayutan sami dadosa péranganing sadayanipun. (tuladhané panjenengan boten saged ningali pérangan ngandap sak deengipun ningali pérangan inggilipun). Sebuah ilustrasi ingkang njelenterehaken ide babagan pendalilan antawis kauripann priya saja utawi wanita saja. Ras punika badhé cures ing satunggal génerasi. anangingn, priya lan wanita nyiptakaken génerasi énggal ingkang memungkinkan sadaya kanggé tahan gesang. Interaksi saking kalihipun saged ngelahirake ide-ide énggal. Yin lan Yang ngubah satunggal sami sanès kados ta arus ing salebeting laut. saben ingkang gesang badhé pejah, benih badhé tukul lan salajengipun badhé pejah.

Penggunaan Asma Yin lan ingkang dados asma panggènan besut

Kathah panggènan ing Cina, kados ta Luoyang, ngandut tembung Yang, lan pinten-pinten panggènan kados ta Huayin, ngandut tembun Yin. punika inggih punika cara ingkang sangat tradhisional kanggé nepataken asma-asma panggènan. Yang berarti panggènan punika ing pèrèng pérangan Kidhul gunung utawi ing pinggir lor lepen. Tuladhané, Luoyang ing pinggir Lor Sungai Luo. Yin punika ing pèrèng Lor gunung utawi ing pinggir lidhul. Tuladhané, Huayin ing pèrèng Lor Gunung Hua.

Simbolisme Yin lan Yang besut

Yin inggih punika sisih cemeng kaliyan titik pethak ing pérangan inggilipun lan Yang inggih punika sisih pethak kaliyan titik cemeng ing pérangan inggilipun. Gegayutan antawis Yin lan Yang asring dipungambaraken kaliyan wujud sinar srengéngé ingkang ing inggil gunung lan ing lembah. Yin (kanthi barès ya iku panggènan ingkang teduh) inggih punika laladan peteng ingkang merupakan bayangan saking gunung, sementara Yang (kanthi barès ya iku panggènan ingkang terang utawi gamblang) inggih punika pérangan ingkang boten terhalang déning gunung. Saat srengéngé bergerak, Yin lan Yang kanthi bertahap tuker panggènan satunggal ingkang sami sanès, ngungkapaken punapa ingkang boten gamblang lan deleake ingkang sampun kaungkap. Yin dipuntandai kaliyann sesuatu ingkang lambat, lembut, ngasilaken, menyebar, dingin, basah, lan pasif. gegayutan kaliyan toya, bumi, bulan, feminitas lan ndalu. ingkang sakwalike dipuntandai kaliyann cepat, keras, padat, fokus, benter, garingg, lan agresif. gegayutan kaliyan geni, langit, srengéngé, maskulinitas lan siyang.

Rujukan besut

  • Porkert (1974). The Theoretical Foundations of Chinese Medicine. MIT Press. ISBN 0-262-16058-7.
  • Taylor, Rodney Leon (2005). The Illustrated Encyclopedia of Confucianism, Vol. 2. New York: Rosen Publishing Group. p. 869. ISBN 978-0-8239-4079-0.
  • Muller, Charles. "Daode Jing".
  • http://www.iep.utm.edu/y/yinyang.htm
  • Osgood, Charles E. "From Yang and Yin to and or but." Language 49.2 (1973): 380–412. JSTOR. 16 Nov. 2008 <http://www.jstor.org/search>.
  • Giovanni Monastra: "The "Yin–Yang" among the Insignia of the Roman Empire?", Sophia, Vol. 6, No. 2 (2000)
  • Late Roman Shield Patterns. Notitia Dignitatum: Magister Peditum
  • Helmut Nickel: "The Dragon and the Pearl", Metropolitan Museum Journal, Vol. 26 (1991), p. 146, Fn. 5
  • Woolidge, Doug (June 1997). T’AI CHI The International Magazine of T’ai Chi Ch’uan Vol. 21 No. 3. Wayfarer Publications. ISSN 0730-1049.
  • Hoopes, Aaron (2007). Zen Yoga: A Path to Enlightenment though Breathing, Movement and Meditation. Kodansha International. ISBN 978-4-7700-3047-4.

Cathetan suku besut