Zaman Édan

Jaman Édan iku buku sing ditulis déning Kamadjaja ing taun 1964. Buku iki isiné bab studi tèks Serat Kalatidha anggitan R. Ng. Ranggawarsita.

Jaman Édan
Zaman edan.jpg
PanganggitKamadjaja
NagaraIndonésia
Basabasa Indonésia, basa Jawa
GènreSastra Jawa Anyar
PangecapanYogya: U.P. Indonésia
Kala babar
1964
Kaca169 kaca

Ing jero buku iki Serat Kalatidha diwedhar nganti jinggleng lan dipertal ing basa Indonésia. Saliyané iku uga ana pambuka sing ditulis déning Ki Hadjar Dewantara prakara status basa Jawa minangka basa laladan ing nagara Indonésia sawisé Indonésia diproklamasèkaké ing 17 Agustus 1945.