Manukrawa

(Kaelih saka Anis abang)

Miturut layang Wangsakèrta, Manukrawa iku aran kèraton bèngèn sing pernah ana ning wilayah Kabupatèn Indramayu, sèdurungé Radèn Wiralodra gawé padukuhan ning Lèmbah Cimanuk, cikal bakalé Kabupatèn Indramayu sèkièn. Lokasi ibu kota Manukrawa, Kèratoné dipèrkirakaké ana ning sèpinggiré muara Kali Cimanuk. Raja Manukrawa duwé gelar Prabu Bonggalpati, duwé anak wadon arané Nyimas Nilem Sari sing didadikakèn garwa utama atanapi Pèrmaisuri Prabu Wiryabayu sing nguasai Kèraton Indraprahasta.Sayangé, umur Kèraton Manukrawa mung satus taun lawasé. Kèratoné ancur gènang banjir bandang lubèré Kali Sèrasah atanapi Kali Cimanuk.[1]Rujukan.

  1. "BHUMI DERES MILI". www.bhumideresmili.blogspot.com. Dibukak ing 2019-01-14.