Ayatrohaedi ingkang miyos wonten ing Jatiwangi, Majalengka tanggal 5 Dhésèmber 1939 saha séda wonten ing Sukabumi tanggal 18 Pebruari 2006 inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia mliginipun karya ingkang dpunasilaken inggih kaserat mawi basa Indonésia saha basa Sunda.[1]

Ayatrohaedi
Lair(1939-12-05)5 Dhésèmber 1939
Indhonésia, Jatiwangi,Majalengka
PatiFèbruari 18, 2006(2006-02-18) (umur 66)
Indhonésia Sukabumi, Jawa Jawa Tengah
PakaryanPenulis, Sastrawan, Jurnalis
Ayatrohaedi

Biografi

besut

Ayatrohaedi dados mahasiswa Fakultas Sastra ing tun 1959 lan mendhet jurusan Ilmu Purbakala saha Sajarah Kuna Indonésia ingkang sapunika dados jurusan Arkéologi. Sasampunipun lulus kuliah ing taun 1964, piyambakipun makarya ing Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional ing Mojokerto. Piyambakipun ugi sampun naté mucal ados guru ing Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung dangunipun gangsal taun, lajeng ing taun 1972, piyambakipunn wangsul malih mucal ing Fakultas Sastra UI. Ing taun 1978, piyambakipun pikantuk gelar dhoktor saking UI kanthi ngajokaken desertasi kanthi irah-irahah Basa Sunda di Laladan Cirebon: Sebuah Kajian Lokabasa. Miturut promotoripun, Prof Dr. Amran Halim, disertasi punika inggih disetasi ingkang sapisan ngandharaken babagan dialektologi ing Asia Tenggara. Ayatrohaedi ugi sampun naté dados Ketua Jurusan Arkéologi (1983-1987), Pembantu Dekan Babagan Akademik (1999-2000), Pembantu Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ingkang dangunipun gangsal taun (1989-1994). Ayatrohaedi ugi kathah ndhèrèk kegiyatan-kegiyatan ing babagan kebasaan, kesusastraan, kesejarahan, kabudayan saha kepurbakalaan. Ayatrohaedi ugi naté ndhèrèk Pelatihan Lanjutan Linguistik dan Filologi di Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte ing Universitas Leiden saking taun (19711973). Karemenanipun kanggé sinau babagan dialektologi ndadosaken piyambakipun dumunung ing Prancis saking taun 19751976. Ing wiwitanipun, piyambakipun dumunung ing Bordeaux kanggé nglancaraken basa Prancis, lajeng wonten ing Grenoble kanggé nyinaoni langkung lebet téyori saha métodhe panaliten dialektologi.[2] Ayatrohaedi séda kanthi nilar satunggal garwa, Sri Yuniati, saha katiga putranipun, Dyah Ratnawiyati, Satya Adiwidyana, sah Asri Nurani, ing Sukabumi, Jawa Kuon, dinten Setu, 18 Pebruari 2006 amargi lelara lever lan sasampunipun dipunrawat wonten ing Griya Sakit PGI Cikini lan kalih minggu pados usada alternatif ing sukabumi.

Asiling Karya

besut

Ayatrohaedi ingkang minangka rayinipun salah satunggaling sastrawan Indonésia ingkang ugi misuwur inggih punika Ajip Rosidi punika, wiwitan nyerat karya sastra inggih wujud (gurit, prosa) wonten ing basa Sunda taun 1955 lan ing basa Indonésia ing taun 1956.Ngantos sapunika, tuladha karya-karyanipun ingkang sampun dipuncithak lan dipunwedalaken ing antawisipun inggih kados makaten:

 • Hujan Munggaran (1960),
 • Kabogoh Téré (1967),
 • Pamapag (1972).

Karyanipun ingkang dipunserat mawi basa Sunda ing antawisipun inggih punika:

 • Panji Segala Raja (1974),
 • Pabila dan di mana (1976),
 • Senandung Ombak (pertalan, 1976),
 • Kacamata Sang Singa (pertalan, 1977).

Karya non-fiksinipun inggih punika:

 • Basa Sunda di Laladan Cirebon: Sebuah Kajian Lokabasa (disertasi 1978, diterbitkan 1985),
 • Dialektologi: Sebuah Pengantar (1979, 1981),
 • Tatabasa Sunda (pertalan karya D. K. Ardiwinata, 1985),
 • Tatabasa dan Ungkapan Basa Sunda (pertalan karya J. Kats dan R. Suriadiraja, 1986).

Cathetan suku

besut
 1. [1] 65=67 Catatan Acak Acakan & Catatan Apa Adanya: Memoar Ayatrohaedi (dipunundhuh tanggal 25 Januari 2013)
 2. [ http://lidahibu.com/2011/02/01/ayatrohaedi/] Ayatrohaedi (dipunundhuh tanggal 22 Januari 2013)