Banurusman Astrosemitro

Banurusman Astrosemitro (lair ing Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 Sèptèmber 1941 – pati ing Jakarta, 6 Novèmber 2012 ing umur 71 taun) inggih punika mantan Kapolri periode 19931996.[1] Wonten ing kitha alit ing ngandhap Gunung Galunggung punika, Banu nelasaken mangsa remajanipun, kanthi namataken pendidikan wonten ing SMA Negeri Tasikmalaya. Lajeng, nalika tanggal 1 September 1961, piyambakipun mlebet dinas kapulisèn kanthi tumut sarangken pendidikan kapulisèn, dumugi tamat nalika Pèbruari 1965 kanthi pangkat Letnan Satu.[2]

Banurusman Astrosemitro

Pribadi lan sosok Kapolri Banurusman Astrosemitro boten saged dipunpisahaken saking Polri. Wonten sapérangan alesan utama kénging punapa dudutan punika katarik. Ingkang angka 1 Banurusman nglampahi kariripun saking ngandhap, inggih punika wiwit saking pangkat Letnan Satu. Nanging lajeng kabukti piyambakipun boten namung saged dumugi ing pangkat paling inggil, Jenderal jangkep, nanging ugi saged njabat Kapolri. Lajeng, tapak pengabdian lan kiprahipun wonten ing Polri ugi boten saged dipunicalaken. Piyambakipun ugi ndhèrèk sarta ing babagan miyosipun manajemen operasional Situpak (Situasi, Tugas, Pelaksanaan, Administrasi, Komando lan Pengendalian). Mekaten ugi Banurusman liwat operasi intelejenipun ndhèrèk mbrasta lan ngresikaken kekiyatan sisa-sisa G-30 S/PKI nalika gadhah tugas wonten ing Polda Metro Jaya.

Pertimbangan sanès, kulawarga Banurusman kalebet "Kulawarga Polri." Garwanipun piyambak rumiyin nalika palakrama ugi gadhah tugas minangka Pulisi Wanita (Polwan). Sapunika putra kakungipun ugi mlebet anggota Polri. Punapa malih kabukti langkung saking sepalih yuswanipun panci dipuntelasaken saperlu ngabdi dhateng Polri. Kanthi makaten, boten langkung-langkung manawi pribadi lan sosok Banurusman gegayutan sanget kaliyan Polri. Banurusman dipunlantik dados Kapolri ingkang angka 12 déning Présidhèn Soeharto 6 April 1993 wonten ing Pura Negara, Jakarta. Banu, ingkang wekdal punika gadhah pangkat Letnan Jenderal, nggantosaken Jenderal (Pol) Drs. Kunarto. Sekawan dinten salajengipun, wonten ing Mabes Polri, dipunadani upacara pasrah tinampi kalungguhan saking Kunarto dhateng Banu.

Miwiti tugasipun minangka Kapolri, Banu medalaken kabijakan "Jati Dhiri Polri," ingkang wosipun ngemot supados saben prajurit Polri mengeti jati dhirinipun minangka Polri. Saking kepemimpinan katingal jelas Banu sanès tipe tiyang ingkang remen nonjolaken dhiri pribadinipun. Piyambakipun mesthi ndhèrèk bab-bab positif ingkang sampun karintis lan dipunkembangaken ingkang saderengipun. Punika sebabipun moto ingkang dipuncanangaken minangka Kapolri inggih punika "Tekadku Pengabdian Terbaik, Sukses Melalui Kebersamaan, dan Suksesku ya iku Senyummu." Saking sesanti punika katingal piyambakipun taksih migunakaken moto saking pendahulunipun ingkang sampun saé, lan nambahaken kanthi tuntutan pelayan masarakat kanthi nyanangaken Strategi Peningkatan Pelayan Masarakat. Banu ugi sadhar wonten ing nglampahaken tugasipun Polri mbetahaken dialog ingkang sinambung kaliyan masarakat. saéngga Banu ugi medalaken konsép "Senyum, Sapa lan Salam".

Tugas angka 1 wonten ing kutha Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Wonten ing kutha punika piyambakipun naté njabat minangka Komandan Kompi B, Batalyon 935 Brimob. Saking Pare-Pare, taun 1967 piyambakipun lajeng pindhah dhateng Jakarta nglajengaken studinipun wonten ing PTIK. Setamatipun saking PTIK taun 1970, Banu dipuntugasaken wonten ing Polda Metro Jaya minangka Intelijén Zeni saperlu mbiyantu kasi PKN. Wonten ing bab punika, peran intelijén saéstu awrat wonten ing upaya mbrasta sisa-sisa pelaku G-30-S/PKI. Kajawi tumut wonten ing pambrastan G-30-S/PKI, piyambakipun ugi aktif ngawasi Tiyang Asing lan obahan-obahan Ormas ingkang nyawiji saperlu ngadhepi Pemilu 1971.

Banurusman Astrosemitro tilar donya ing Griya sakit tanggal 6 November 2012.[3][4]

Cathetan suku

besut


Didhisiki déning:
Kunarto
{{{jabatan}}}
1993–1996
Diganti déning:
Dibyo Widodo