Bintang Mahaputra Nararya

Bintang Mahaputra Nararya inggih punika dipundadosaken Bintang Mahaputra kelas IV. Bintang Mahaputra Nararya inggih punika ugi minangka salah satunggaling wujud bintang penghargaan sipil ingkang paling inggil, nanging dipunwedalaken lan dipunparingaken sasampunipun Bintang Republik Indonesia dhateng anggota korps militèr. Bintang punika dpunparingaken dhateng sinten kémawon ingkang gadhah jasa ageng sanget ing babagan militèr ugi. Bintang Mahaputra inggih papanipun satunggal tingkat langkung andhap tinimbang Bintang Republik Indonesia.[1] Ingkang pinaringan bintang Mahaputera punika sarat-saratipun ingkang umum inggih punika kedah:

 1. Warga Nagara Indonesia WNI
 2. Gadhah kapribaden lan budi pekerti ingkang saé
 3. Boten naté dipunukum kunjara langkung saking satunggal taun amargi nindakaken satunggaling tumindak ala.
Bintang Mahaputra Nararya

Déné sarat ingkang mirunggan inggih punika gadhah jasa ingkang luar biyasa dhateng nusa lan bangsa ing satunggaling babagan tartamtu ing sak njawinipun babagan militèr, kados ta ing babagan pulitik, ékonomi, kauangan, sosial, kabudyan, pendhidhikan, kaamanan, pembangunan, administrasi, ngèlmu kawruh, tetanen, perikanan, peternakan, perindhustrian, perdagangan, pelayaran, lan sapanunggalanipun.

Wujudipun BintangBesut

Bintang Mahaputra Nararya inggih wernanipun pethak kanthi lis ing pinggiranipun saking emas. Bintang punika gadhah sudut gangsal kanthi pucukipun inggih wujud satunggaling penthol mutiara. Wonten ing antawisipun sudut-sudut bintang katingal satunggaling berkas sinar ingkang kapérang saking 17 rerangkening mutiara. Déné ing tengah-tengahipun bintang wonten satunggaling bunderan ingkang dipunwujudaken déning satunggal tangke kapuk lan satunggal pang pantun ingkang saben kapuk lan pari kapérang saking wolung iji kembang kapuk kanthi ronipun lan sekawan dasa gangsal iji pari ingkang punika sedaya nggambaraken tanggal kamardikan bangsa Indonesia inggih ing tanggal 17 Agustus 1945. Kajawi punika, ing tengah-tengahipun bunderan punika ugi wonten seratan "MAHAPUTERA" ingkang dipundamel saking emas ingkang mapan wonten ing sinar-sinar emas ingkaxng minangka satunggaling bintang ingkang gadhah sudut sedasa ing sak nginggiling dhasar warni abrit. Dhasar warni abrit wonten ing salebeting bunderan lan dhasar warni pethak saking lintangipun inggih asalipun saking warninipun gendéra Indonésia inggih Sang Saka Merah Putih.

Bintang Mahaputera Nararya inggih pitanipun awujud kalung sami kados Bintang Mahaputera Utama lan Bintang Mahaputera Pratama. Déné dhasaring kukum dipunwedalaken tandha kaurmatan Bintang Mahaputera inggih punika UU Nomer 6 Drt Taaun 1959.

Ingkang NampiBesut

Tokoh-tokoh bangsa Indonésia ingkang sampun kaparingan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya punika ing antawisipun inggih punika:[2]

 • ABDUL MUTHALIB MORO
 • ABDUL RAHMAN AMBO DALLE, K.H
 • AHMAD SIDDIQ, K.H. (Almarhum)
 • ALFIAN, Dr. (Almarhum)
 • ALI ANYANG (Almarhum)
 • ALOYSIUS BENEDICTUS MBOI, dr.
 • ANDI MATALATA
 • ANDI SOSE, H.
 • ARIFIN (Almarhum)
 • ASAAD, K.H. (Almarhum)
 • BARDAN NADI (Almarhum)
 • CUT DJARIAH AZWAR alias CUT NYAK MANYAK *KEUMALA PUTRIE
 • DARDJI DARMODIHARDJO, Prof.
 • GUSTI ABDURRANI GELAR PANGERAN *NATAKUSUMA (Almarhum)
 • HAROEN AL RASJID
 • IMAN SOEDARWO, H., Drs.
 • JASSIN, H.B., Dr.HC.
 • JULIUS TAHIJA
 • KI NARTO SABDO (almarhum)
 • LUWARSIH PRINGGOADISURYO, M.A. (Almarhumah)
 • MASJCHUN SOFWAN, H., S.H.
 • MEMET SASTRAWIRJA (Almarhum)
 • MOHAMAD IBNU SAJUTI Alias SAJUTI MELIK
 • NETTY KARUNDENG, Ny
 • NI K'TUT TANTRI (Almarhum)
 • OYON TAHYAN, H
 • RAHADI OSMAN (Almarhum)
 • SOEMARTINI, Dra.
 • SUDJARWO TJONDRONEGORO, Mr.(Almarhum)
 • SUNARTI T.B. SIMATUPANG, Ny.
 • TEDJO SUMARTO, S.H.[3]
 • TEUKU JACOB, Prof. Dr.
 • TJI AGUS KIEMAS, S.H. (Alm)
 • TJUT NYAK HAIDIT (Almarhumah)
 • TRIMURTI, S.K., Dra.
 • UMAR KAYAM, Prof. Dr. (Almahum)
 • WIRATNO (Almarhum)
 • YUSUF BILYARTA MANGUN WIJAYA (Almahum)
 • ZAINUDDIN HARAHAP, Dr. (Almarhum)

Cathetan sukuBesut

 1. BINTANG MAHAPUTERA(dipunundhuh tanggal 7 Maret 2013)
 2. Bintang Mahaputera Nararya(dipunundhuh tanggal 8 Maret 2013)
 3. Penerima Bintang Mahaputera Nararya