Bubur kacang ijo

Masakan bubur nganggo kacang ijo
Aksara Latin
     

Bubur kacang ijo inggih punika salah satunggaling olah-olahan Indonesia ingkang dipundamel saking kacang ijo lan dipunsukani toya, ron pandhan saha gula jawa ingkang salajengipun dipungodhog ngantos umub lan kacangipun empuk.[1] Manawi sampun ugi saged dipunjangkepi mawi santen ingkang anggènipun masak dipuncampur ing salebeting kacang ijo. Bubur kacang ijo éca dipundhahar ing wayah sonten utawi ènjing nalika hawanipun taksih asrep. Bubur kacang ijo saged damel badan kita kraos anget lan ugi dipuntambah malih kanthi kandhutan gizi ingkang kawrat wonten ing kacang ijo ingkang saé kanggé ningkataken daya tahan tubuh kita.

bubur kacang ijo

Kajawi punika, bubur kacang ijo ugi saged damel wareg sinten kemawon ingkang dhahar, dados punika cocog dipundhahar minangka dhaharan tambahan ing antawisipun jam dhahar siyang saha dalu.

Cara kanggé damel bubur kacang ijo punika boten angèl. Kanthi ndhèrèk cara-cara ingkang sampun wonten kanggé damel bubur kacang ijo, panjenengan sampun saged damel bubur kanthi raos ingkang éca ugi boten badhé ngirangi aji gizi ingkang kawrat wonten ing salebeting kacang ijo piyambak.

Bahan-Bahanipun

besut

Bahan-bahan ingkang dipunginakaken kanggé damel bubur kacang ijo ing antawisipun inggih kados makaten:[2]

Caranipun Damel

besut

Caranipun damel bubur kacang ijo inggih gampil sanget kados ingkang kaandharaken ing ngandhap punika:[2]

  1. Kacang ijo sadèrèngipun kedah dipunkum rumiyin dangunipun kirang langkung 6 jam supados saged mekrok rumiyin.
  2. Manawi sampun kacang ijo dipunkumbah rumiyin ngantos resik lajeng dipunsisihaken.
  3. Nggodhog toya kanthi dipunsukani sarem saha panili bubuk, dipuntengga ngantos umub.
  4. Gendhis pasir dipunlebetaken kanthi dipunsukani malih sarem saha ron pandan lajeng dipuntengga ngantos umub ugi.
  5. Bubur kacang ijo sampun samekta dipunsajèkaken kanthi nyukani santen ingkang sampun dipungodhog kala wau ing sanginggilipun bubur kacang ijo ingkang sampun mateng. Supaya tetep éca dipundhahar ing wekdal dangu, saénipun manawi duduh santen dipungodhog rumiyin sadèrèngipun dados duduh bubur kacang ijo.

Cathetan suku

besut
  1. [1] Cara Membuat Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Dhésèmber 2012)
  2. a b [2] Archived 2022-02-20 at the Wayback Machine. Bubur Kacang Hijau (dipunundhuh tanggal 20 Dhésèmber 2012)

Uga delengen

besut