Cak Lontong

Lies Hartono (utawi ingkang langkung kondhang minangka Cak Lontong, lair ing Magetan, 7 Oktober 1970; umur 50 taun) inggih punika satunggaling pelawak ingkang asalipun saking Indonesia. Piyambakipun punika kawentar awit saking lawakanipun ingkang lucu tanpa ngala-ala tiyang sanès. Lawakanipun punika prasaja lan dipunaturaken mawi basa baku ingkang wonten strukturipun, nanging ngandhut logika boten limrah ingkang saged nantang para pamireng supados sami mikir. Cak Lontong punika ugi kawentar minangka ahli silogisme lan kadangkala punika remen nyelipaken paribasan anggitanipun piyambak. Piyambakipun punika mbeta bab ingkang énggal wonten ing donyaning lawak Indonesia.

Cak Lontong
Barkas:CakLontong.jpg
LairLies Hartono
Jeneng liyaCak Lontong
Pakaryanaktor
pelawak
pembawa acara
Taun aktif1992-samenika
Dhuwur1.84 cm (12 in)
PasanganFarid Aja
Tukul Arwana
AnakFariez Luhur Prihastama
Marisa Zahra

Minangka komédian, Cak Lontong punika prigel ing sedaya kawontenan, saé wonten ing lawakan ingkang sifatipun kelompok utawi piyambakan utawi tunggal. Cak Lontong punika miwiti kariripun kaliyan grup lawak Ludruk Cap Toegoe wonten ing Surabaya. Insinyur alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) punika kawentar saksampunipun dados bintang wonten ing Republik BBM asuhan Effendi Ghazali, medal kanthi ajeg wonten ing stand up comedian (komika) wonten ing Stand Up Comedy Show, Metro TV, lan dados panelis wonten ing Indonesia Lawak Klub, Trans 7.

KarierBesut

Asmanipun Cak Lontong minangka pelawak sampun gadhah karakter piyambak ingkang ndamel piyambakipun punika béda kaliyan pelawak sanèsipun. Kadosdéné asring ngendikaken salam lemper minangka tembung pambuka sadèrèngipun nglampahi lawakipun. Sedangunipun punika Cak Lontong dipunmangertosi minangka pelawak ingkang jago plèsètan lan anèkdot. Piyambakipun dipuntuntut supados saged wasis, saged damel analisis, lan paring solusi tumrap saben prakawis ingkang dipunangkat.

Piyambakipun ugi ngandharaken menawi satunggaling komika ngluputaken pamirsa punika sanès komika sejati nanging komika ingkang manja. Wondene tugas komika punika paring lelipur dhateng pamirsa. Menawi komika boten saged paring lelipur dhateng pamirsa, pramila tugas komika punika boten kasil, sanès pamirsa ingkang dipunluputaken. Menika amargi tiyang ingkang dados komika punika dèrèng saged maos kawontenan. Dipunakoni déning Cak Lontong, samenika kathah komika ingkang medal kanthi materi ingkang gegayutan kaliyan sosial lan SARA. Wondene kathah materi ingkang boten kedah damel kuciwaning tiyang amargi miturut piyambakipun tugas komika punika kanggé paring lelipur dhumateng tiyang kathah.

Kangge nyingkiri mater ingkang saged damel kuciwaning tiyang sanès, Cak Lontong tansah pados materi saking premis-presmis prasaja saé saking satunggaling tembung utawi istilah, tuladhanipun babagan tembung sabar, ajrih, utawi istilah mikir lan gaptek.

Asma Lontong ingkang dipunginakaken déning piyambakipun punika asalipun saking pangalaman nalika tasih alit. Nalika tasih alit dumugi remaja, Lies punika gadhah awak ingkang kuru lajeng dhuwur kadosdene lontong. Awit saking punika piyambakipun pikantuk jejuluk kados mekaten saking kanca-kanca saha kulawarganipu.[3] Tembung Cak punika celukan lumrah kanggé priyantun kakung ing Jawa Wetan.

Samenika karir Cak Lontong punika sansaya inggil wonten ing donyaning lelipur. Boten namung medal wonten ing layar kaca ugi manéka pentas, nanging piyambakipun ugi ndherek wonten ing film komedi layar ageng kanthi irah-irahan Comic 8 minangka figuran. Menika kalebet film sapisan ingkang dipunbintangi déning Cak Lontong. Miturut Cak Lontong, saderengipun piyambakipun punika naté dipunsuwuni supados ndherek ing satunggaling film, nanging miturut Cak Lontong kirang cocok. Piyambakipun gadhah pamanggih bilih piyambakipun ndherek akting kanggé nambah ramening film komedi lan remen dados komedia, menapa malih filmipun punika kalebet kasil sukses amargi kathah pamirsa lan dipunapresiasi.

Piyambakipun ugi mratelakaken bilih kanthi komedia ingkang lair lan ngrembaka saking stand-up comedy, masyarakat samenika gadhah pilihan film komedi ingkang langkung kathah malih, ingkang saderengipun namung dipunparingi komedi ingkang wonten unsur horor utawi seks.[1]

Riwayat PawiyatanBesut

Acara TVBesut

FilmografiBesut

FilmBesut

Tahun Judul Peran Keterangan
2014 Comic 8 Cak Lontong Peran pembantu
2015 Comic 8: Casino Kings part 1 Cak Lemper Cameo
2016 Talak 3 Rafly Cameo
2016 Comic 8: Casino Kings part 2 Cak Lemper Cameo

SinetronBesut

Tahun Judul Peran Keterangan
2010 Mendadak Dangdut the Series Ayahnya Ica Marica Peran pembantu
2011 Pesantren & Rock n' Roll Pak Bro Peran pembantu
2012 Cinta Salsabilla Hasan Peran pembantu

IklanBesut

ReferensiBesut

  1. a b c d Suara Pembaruan [1]. Diakses pada 17 Januari 2018
  2. "[FULL] SIAPA SURUH DATANG JAKARTA - Indonesia Lawak Klub ILK 22 Mei 2014 FULL". Indo 7 Channel (YouTube). 2014-05-22. Dibukak ing 2018-01-17.
  3. OCEANIC (kanthi éwah-ewahan) [2]. Diakses pada 2018-01-17

Pranala njawiBesut

Cithakan:Deal or No Deal Indonesia