Cyril saking Alexandria

Cyril saking Alexandria punika satunggiling tiyang Kristen ing abad ka-4 ingkang njabat minangka biskop ing Alexandria, Mesir wiwit taun 412.[1] Nalika panjenenganipun dipuntahbisaken dados biskop, Cyril nggentosaken paklik/padhénipun inggih punika, Theofilus.[1]. Panjenenganipun gadhah pandhangan bilih Yésus Kristus sanès manungsa ingkang dipunpanggèni utawi dipunmanunggalekan kaliyan Allah (Firman), nanging Panjenenganipun punika Allah Firman ingkang sampun dados manungsa.[1] Dhoktrin ingkang dipunperjuwangaken déning Cyril prakawis inkarnasi panjilman Allah.[1] Biskop ingkang mréntah nalika taun 412 puniki sasanèsipun amargi dhoktrin panjilman Allah, panjenenganipun dipuntepangi ugi amargi katerlibatanipun salebetipun konflik kaliyan Nestorius, biskop Konstantinopel.[1][2] Padhebatan sengit puniku dumados sasampunipun Cyril mireng ungkapan Nestorius ingkang nyangkal bilih kenya Maria punika theotokos utawi biyasa dipuntepangi minangka ibu ingkang miyosaken Allah.[1] Sasanèsipun puniku, pabèntenan sanèsipun ugi wonten ing inkarnasi Allah.[1] Nestorius gadhah pendhapat bilih Kristus punika manungsa ingkang dipunmanunggalaken kaliyan Firman, sauntawis Cyril nentang kanthi nélakaken bilih Kristus piyambak punika Firman ingkang manjalma.[1] Mireng prakawis puniki, Cyril énggal-énggal ngintunaken serat sepindhahipun dhumateng Nestorius ingkang meksa supados Nestorius saged nampi theotokos.[1] Serat sepindhah gagal, dipunlajengaken kanthi serat kaping kalih ingkang mréntah Nestorius supados panjenenganipun purun napak astani kalih welas anathema (kutukan dhumateng pranyatan-pranyatan Nestorius ingkang dipunanggep sesat déning Cyril).[1] Nanging, amargi kalih serat puniki dipuntulak déning Nestorius, pungkasanipun panjenenganipun dipunpecat déning kaisar salebetipun Konsili Efesus nalika taun 431.[1][2] Perjuwangan Cyril pungkasanipun adamel piyambakipun dipuntepangi minangka tokoh ingkang merjuwangaken dhoktrin inkarnasi Allah.[1] Nalika taun 444, pungkasanipun Cyril tilay donya lan posisinipun énggal dipungantosaken déning ponakanipun, inggih punika Dioskorus.[1]

Cyril saking Alexandria
Santo Cyril I, Paus saking Alexandria
Pilar Iman; Biskop, Confessor lan Dhoktor/Pujangga Gréja
Miyosc. 376
Sédac. 444
Dipun urmati ingGréja Katulik Roma
Gréja Ortodoks Wétan
Gréja Ortodoks Oriental
Gréja Anglikan
Gréja Lutheran
Dinten pèngetan18 Januari dan 9 Juni (Gréja Ortodoks)
27 Juni (Gréja Koptik, Gréja Katulik Roma-nanging 9 Fèbruari ing Kalènder Roma 1882-1939-lan ing Gréja Lutheran)
AtributDipungambaraken minangka Biskop kanthi phelonion lan omophorion, lan limrahipun kanthi sirah ingkang dipuntutupi kanthi cara biarawan Mesir (sok-sok panutup sirah gadhah pola polystavrion), panjenenganipun limrahipun dipungambaraken nyipeng gulungan utawi Buku Injil, kanthi tangan tengenipun kaangkat kanggé maringaken berkah.
PangreksaAlexandria

RéferènsiBesut

  1. a b c d e f g h i j k l m Tony Lane. 2006. Runtut Pijar: Sajarah Pemikiran Kristiani. Jakarta: BPK GM.Hlm.44-46.
  2. a b Michael Collins&Matthew A. Price. 2006. The History of Christianity: Menelusuri Jejak Krstianitas. Yogyakarta: Kanisius. Hlm.62, 100.

Pustaka tambahanBesut

  • Artemi, Eirini «The mystery of the incarnation into dialogues «de incarnatione Unigenitii» and «Quod unus sit Christus» of St. Cyril of Alexandria», Ecclesiastic Faros of Alexandria, ΟΕ (2004), 145-277.
  • Artemi, Eirini, St Cyril of Alexandria and his relations with the ruler Orestes and the philosopher HypatiaΟ, Ecclesiastic Faros of Alexandria, τ. ΟΗ (2007), 7-15.
  • Artemi, Eirini, The one entity of the Word Incarnate. α). Apollinarius' explanation, β)Cyril's explanation,Ecclesiastic Faros of Alexandria,, τ. ΟΔ (2003), 293 – 304.
  • Artemi, Eirini The historical inaccurancies of the filem Agora about the murder of Hypatia, Orthodox Press, τεύχ. 1819(2010),7.
  • Artemi, Eirini, The use of the ancient Greek texts in Cyril's works, POREIA MARTYRIAS,(2010), 114-125