Dhaptar obyèk NGC 7001 - 7840

Pratélan obyèk NGC 7001 - 7840 inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat Objèk NGC 7001 - 7840. Informasi ingkang kamot wonten ing tabèl punika dipunpendhet saking The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters olèh J. L. E. Dreyer,[1] ingkang dipunundhuh medal VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/), lan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/).

Objèk NGC 7001 - 7840

New General Catalogue (utawi ingkang asring dipuncekak NGC) inggih punika salah satunggaling jinis katalog astronomi ingkang misuwur wonten ing dunya astronomi. Katalog punika dipunsusun déning John Louis Emil Dreyer nalika taun 1888. Ngantos sapunika, NGC gadhah kirang langkung 7.840 objek ingkang misuwur kanthi sebatan objek NGC. Katalog punika inggih kalebet katalog ingkang paling komplit ingkang nyangkup sadaya jinis objek akasa, lan boten kawates wonten ing galaksi. Emil Dreyer ugi medalaken kalih seplemen ingkang misuwur kanthi sebatan Index Catalogues (utawi ingkang asring dipuncekak kanthi nama IC). IC ingkang sepisanan dipunwedalaken ing taun 1895 lan ngewrat kirang langkung 1.520 objek, déné IC ingkang kaping kalih dipunwedalaken ing anawispun taun 1908 lan ngewrat kirang langkung 3.866 objèk, saéngga totalipun wonten kirang langkung 5.386 objek IC. Objek ingkang wonten ing belahan langit sisih kidul kirang saged dipundamel katalog kanthi jangkep, sanajan sadaya objek kasebat sampun kathah dipuntingali déning John Herschel utawi James Dunlop. Kathah kalepatan ingkang wonten ing NGC, sanajan sampun wonten kupiya kanggé ndandosi katalog ingkang sampun dipunrinti déning proyek NGC/ IC sasampunipun wonten kupiya parsial kaliyan Revised New General Catalogue (RNGC) déning Sulentic lan Tifft ing taun 1973, lan NGC 2000.0 déning Sinnot ing taun 1988.

New General Catalogue (utawi ingkang asring dipuncekak NGC) inggih punika salah satunggaling jinis katalog astronomi ingkang misuwur wonten ing dunya astronomi. Katalog punika dipunsusun déning John Louis Emil Dreyer nalika taun 1888. Ngantos sapunika, NGC gadhah kirang langkung 7.840 objek ingkang misuwur kanthi sebatan objek NGC. Katalog punika inggih kalebet katalog ingkang paling komplit ingkang nyangkup sadaya jinis objek akasa, lan boten kawates wonten ing galaksi. Emil Dreyer ugi medalaken kalih seplemen ingkang misuwur kanthi sebatan Index Catalogues (utawi ingkang asring dipuncekak kanthi nama IC). IC ingkang sepisanan dipunwedalaken ing taun 1895 lan ngewrat kirang langkung 1.520 objek, déné IC ingkang kaping kalih dipunwedalaken ing anawispun taun 1908 lan ngewrat kirang langkung 3.866 objèk, saéngga totalipun wonten kirang langkung 5.386 objek IC. Objek ingkang wonten ing belahan langit sisih kidul kirang saged dipundamel katalog kanthi jangkep, sanajan sadaya objek kasebat sampun kathah dipuntingali déning John Herschel utawi James Dunlop. Kathah kalepatan ingkang wonten ing NGC, sanajan sampun wonten kupiya kanggé ndandosi katalog ingkang sampun dipunrinti déning proyek NGC/ IC sasampunipun wonten kupiya parsial kaliyan Revised New General Catalogue (RNGC) déning Sulentic lan Tifft ing taun 1973, lan NGC 2000.0 déning Sinnot ing taun 1988.

Galaksi NGC 7293 punika tebihipun kirang langkung 650 taun cahya saking bumi lan mapan wonten ing konstelasi Aquarius, salah satunggaling lintang kados srengéngé ingkang nembé sekarat. Nebula Helix kapérang saking garis emisi atom hidrogen ingkang wernanipun abrit lan oksigèn kanthi warna biru radi ijo, ingkang punika nedahaken rincian ingkang sanget luar biyasa padhang ing wewengkon inti helix ingkan ambanipun 3 taun cahya lan ugi fitur halo redup ing njawi ingkang saged paring bentang ambanipun 6 taun cahya.[2]

7001-7100Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objèk Rasi lintang Asѐnsio rékta Dѐklinasi Magnitudo semu
7006 Gugus bola Delphinus 21j 01m 29.4d +16° 11′ 14″ 11.4
7009 Nebula Saturnus Nebula planit Aquarius 21j 04m 10.9d -11° 21′ 48″ 12.7
7027 Nebula planit Cygnus 21j 07m 01.6d +42° 14′ 10″ 9.1
7052 Galaksi eliptik Pegasus 21j 18m 33.1d +26° 26′ 49″ 14.0
7078 Messier 15 Gugus bola Pegasus 21j 29m 58.4d +12° 10′ 01″ 6.2
7089 Messier 2 Gugus bola Aquarius 21j 33m 27.0d -00° 49′ 24″ 6.3
7090 Galaksi spiral Indus 21j 36m 28.6d -54° 33′ 24″ 11.1
7091 Galaksi boten aturan Grus 21j 34m 07.6d -36° 39′ 12″ 15.5
7092 Messier 39 Gugus terbuka Cygnus 21j 32m +48° 27′ 4.7
7094 Nebula planit Pegasus 21j 36m +12° 47′ 13.4
7099 Messier 30 Gugus bola Capricornus 21j 40m 22.0d -23° 10′ 45″ 7.7

7101-7200Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objèk Rasi lintang Asѐnsio rékta Dѐklinasi Magnitudo semu
7129 Gugus terbuka Cepheus 21j 42m 56d +66° 06′ 11.5
7139 Nebula planit Cepheus 21j 46m 08d +63° 47′ 13.3
7142 Gugus terbuka Cepheus 21j 45m 09d +65° 47′ 10.4

7201-7300Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7217 Galaksi spiral Pegasus 22j 07m 52.6d +31° 21′ 33″ 11.0
7252 Galaksi Atom Damai Galaksi lentikular Aquarius 22j 20m 44.8d -24° 40′ 42″ 12.7
7257 Galaksi spiral Aquarius 22j 22m 35.4d -04° 07′ 26″ 14
7293 Helix Nebula Nebula planit Aquarius 22j 29m 38.6d -20° 50′ 14″ 13.2

7301-7400Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7301 Galaksi spiral Aquarius 22j 30m 34.8d -17° 34′ 25″ 13.3
7302 Galaksi eliptik Aquarius 22j 32m 23.9d -14° 07′ 15″ 12.3
7303 Galaksi spiral Pegasus 22j 31m 33.0d +30° 57′ 24″ 12.8
7314 Galaksi spiral Piscis Austrinus 22j 35m 46.1d -26° 03′ 02″ 11.6
7315 Galaksi lentikular Pegasus 22j 35m 31.9d +34° 48′ 11″ 13.8
7318 (Pérangan dari Stephan's Quintet) Galaksi ingkang sami interaksi Pegasus 22j 35m 58.4d +33° 57′ 57″ 13.9
7318a (Pérangan dari Stephan's Quintet) Galaksi ingkang sami interaksi Pegasus 22j 35m 56.9d +33° 57′ 54″ 14.9
7318b (Pérangan dari Stephan's Quintet) Galaksi ingkang sami interaksi Pegasus 22j 35m 58.5d +33° 57′ 55″ 14.1
7319 (Pérangan dari Stephan's Quintet) Galaksi ingkang sami interaksi Pegasus 22j 36m 03.7d +33° 58′ 31″ 14.8
7320 Galaksi spiral Pegasus 22j 36m 03.6d +33° 56′ 53″ 13.8
7320c Galaksi spiral Pegasus 22j 36m 20.3d +33° 59′ 07″ 17
7331 Galaksi spiral Pegasus 22j 37m 04.3d +34° 24′ 59″ 10.4
7335 Galaksi lentikular Pegasus 22j 37m 19.5d +34° 26′ 50″ 14.7
7337 Galaksi spiral Pegasus 22j 37m 26.8d +34° 22′ 26″ 15.7
7340 Galaksi eliptik Pegasus 22j 37m 44.2d +34° 24′ 36″ 14.9
7343 Galaksi spiral Pegasus 22j 38m 38.0d +34° 04′ 17″ 14.3
7354 Nebula planit Cepheus 22j 40m 19.9d +61° 17′ 08″
7380 Gugus terbuka Cepheus 22j 47m +58° 07′ 7.6

7401-7500Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7424 Galaksi Grand Design Galaksi spiral Grus 22j 57m 18d -41° 04′ 14″ 11.0
7479 Galaksi spiral Pegasus 23j 04m 56.7d +12° 19′ 23″ 11.7

7501-7600Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7510 Gugus terbuka Cepheus 23j 11m +60° 34′ 8.8
7537 Galaksi spiral Pisces 23j 14m 34.8d +04° 29′ 54″ 13.8
7582 Galaksi Seyfert 2
7600 Galaksi eliptik Aquarius

7601-7700Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7635 Nebula Bubble Nebula Cassiopeia 23j 20m 48.3d +61° 12′ 06″
7654 Messier 52 Gugus terbuka Cassiopeia 23j 25m +61° 35′
7662 Bola Es Biru Copeland Nebula planit Andromeda 23j 25m 54.0d +42° 32′ 06″ 9.4
7673 Galaksi spiral Pegasus 23j 27m 41.4d +23° 35′ 21″ 12.7

7701-7800Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7714 Galaksi spiral Pisces 23j 36m 14.1d +2° 9′ 17″ 12.2
7742 Galaksi spiral Pegasus 23j 44m 15.9d +10° 46′ 01″ 12.5
7752 Galaksi boten aturan Pegasus 23j 46m 58.5d +29° 27′ 32″ 14.3
7753 Galaksi spiral Pegasus 23j 47m 05.0d +29° 29′ 00″ 13.2
7777 Galaksi lentikular Pegasus 23j 53m 12.6d +28° 16′ 59″ 14.5
7789 Gugus terbuka Cassiopeia 23j 57m 24d +56° 43′ 7.7
7793 Galaksi spiral Sculptor 23j 57m 49.7d -32° 35′ 30″ 9.7

7801-7840Besut

No NGC Nama Sanèsipun Jinis Objek Rasi lintang Asensio rekta Deklinasi Magnitudo semu
7814 Galaksi spiral Pegasus 00j 03m 14.9d +16° 08′ 44″ 12.0
7840 Galaksi Pisces 00j 07m 08.8d[3] +08° 23′ 01″[3]
7841 Galaksi Camelopardalis

Cathetan sukuBesut

  1. R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. [1]
  3. a b "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects.

Uga delengenBesut