Dunia Fantasi

(Kaelih saka Dufan)

Dunia Fantasi utawi ingkang asring dipuncekak dados Dufan punika kalebet salah satunggaling panggénan kanggé wisata ingkang ageng ing kitha Jakarta.[1] Dunia Fantasi punika manggén wonten ing kawasan Ancol Taman Impian, Jakarta Utara.[1] Limrahipun, Dufan dados panggènan wisata kanggé warga wonten ing kutha Jakarta menapa dené ingkang asalipun saking kutha sanès-sanèsipun wonten ing Indonésia.[1] Wonten kathah dolanan saéngga boten ndamel bosen para warga ingkang wisata wonten papan panggènan punika.[1] Dunia Fantasi punika gadhah logo kéwan primata bekantan.[1] Wonten kathah permainan ingkang saé saha ngginakaken teknologi ingkang sampun dipunuji kakamananipun.[1] Permainan punika saged ndamel deg-degan, perminan ingkang ngginakaken toya, permainan kulawarga saha pendhidhikan.[1] Umpaminipun permainan ingkang dipunwastani Tornado.[1] Tornado punika salah satunggaling permainan ingkang nginggil panggènipun.[1] Sasampunipun dumugi nginggil lajeng dipunputer makaping kaping cacahipun.[1] Kajawi punika wonten ugi Kora-Kora, inggih punika permainan kanthi ngginakaken prahu ageng.[1]Prahu punika lajeng obah ngantos 90 derajat.[1] Wonten ugi halilintar, Power Surge utawi kicir-kicir, lan sanès-sanèsipun.[1] Kanggé laré-laré alit saged ugi wonten ing Pura Bonéka.[1] Panggénan punika dadospanggenan ingkang paling dipunremeni.[1] Wonten bonéka ingkang cacahipun atusan inggih punika bonéka animatronik (robot).[1] Boneka punika nglambangaken suku saking nagara Indonésia saha suku-suku ing donya kanhi pakéyan saha ciri piyambak-piyambak.[1] Sedaya kala wau saged dipunpirsani saking prahu wonten ing ruangan ingkang adhem saha mirengaken lagu-lagu khas khas Pura Bonéka.[1] Kajawi punika wonten ugi permainan Gajah Bledug saha Burung Tempur ingkang saged minggah ngantos inggilipun 15 mèter.[1] Wonten ugi waha énggal inggih punika Kalila Adventure.[2] Nembé dipunresmekaken nalika tanggal 18 Juni 2011 kanggé laré-laré ingkang liburan sekolah.[2]

Dunia Fantasi

Cathetan suku besut

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s kumpulan.info(dipunundhuh tanggal 4 Oktober 2011)
  2. a b ancol.com(dipunundhuh tanggal 5 Oktober 2011)