Eko Tunas ingkang miyos wonten ing Tegal, Jawa Tengah, tanggal 18 Juli 1956 inggih punika salah satunggaling sastrawan saha pujangga Indonésia. Eko Tunas sampun remen nyerat, nglukis, saha maѐn teater wiwit taksih sekolah ing SMA. Piyambakipun sapunika gadhah dalem wonten ing Semarang. Atusan asiling seratanipun ingkang awujud (gurit, carkak, novèl, saha esai) sampun kapacak wonten ing kathah médhia massa ing Indonésia, kados ta ing: Pelopor Yogya, Masa Kini, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Wawasan, Cempaka, Bahari, Dharma, Surabaya Pos, Jawa Pos, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Suara Karya, Pelita, Republika, Kompas, Horison, lan sanès-sanèsipun. Ing warga masarakat Tegal, Eko Tunas misuwur minangka tiyang ingkang dados pelopor ngginakaken tembung John dan Jack, unen-unen kanggé nyeluk kancanipun ingkang sak umuran.[1]

Eko Tunas
Eko Tunas
Lair (1956-07-18) Juli 18, 1956 (umur 67)
Indhonésia Tegal, Jawa Tengah, Indonésia
PakaryanPenulis

Riwayat Pagesanganipun Besut

Ing taun 1976, piyambakipun mlebet ing Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonésia (STSRI) Yogyakarta jurusan Seni Lukis saha dados satunggal ing Sanggar bambu.[2] Ing sadangunipun sekolah ing Yogya, piyambakipun kekancan kaliyan Emha Ainun Nadjib, Ebiet G Ade, saha EH Kartanagara. Piyambakipun ugi sampun kathah ndhèrèk paméran ageng Sanggarbambu saha pameran Tiga Muda ing Tegal nalika taun 1978 sareng kaliyan Wowok Legowo saha Dadang Christanto. Ing taun 1981, piyambakipun mlebet IKIP Semarang jurusan seni rupa, saha ndhèrèk pameran mahasiswa ing Semarang saha Jakarta.[3] Novelipun ingkang kanthi irah-irahan Wayang Kertas, dados jawara Sayembara Cipta Cerita Bersambung Suara Merdeka taun 1990. Sapérangan cerpènipun ugi dipunwedalaken sesarengan kaliyan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) wonten ing buku Bidadari Sigarasa taun 2002 lan dipunwaosaken ing Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Kempalan gurit ingkang sampun naté dipuncithak ing antawisipun inggih punika; Puisi-gurit Dolanan (1978), saha Yang Terhormat Rakyat (2000). Ing taun 1978, sareng kaliyan Yono Daryono saha YY Haryoguritno madegaken Teater RSPD Tegal saha Studi Grup Sastra Tegal (SGST). Naskah teater ingkang sepisanan dipunpentasaken inggih kanthi irah – irahan Martoloyo Martopuro. Piyambakipun ingkang dados panyerat, sutradara, saha dados aktor utama. Lajeng piyambakipun gabung wonten ing Teater Dhome ing taun 1980 saha Teater Balling Semarang ing taun 2000. Lajeng madegaken Teater Pedalangan Semarang ing taun 1990. Piyambakipun sapunika asring méntasaken monolog ing sapérangan kitha ing Indonésia. Eko tunas ugi aktip nyerat gurit lagu kanggé golongan musik terapi Jayagatra Ungaran saking taun 2000 dumugi sapunika. Piyambakipun ugi asring dipunundang dados juri/pamedhar sabda wonten ing kompetisi/ pirembagan babagan sastra, teater, utawi seni rupa.

Naskah Drama Besut

 • Martoloyo Martopuro
 • Ronggeng Keramat
 • Menunggu Tuyul
 • Gerbong
 • Sang Koruptor
 • Langit Berkarat
 • Rumah Tak Berpintu
 • Palu Waktu
 • Surat dari Tanah Kelahiran
 • Meniti Buih
 • Pasar Kobar

Cathetan suku Besut

 1. John dan Jack Pergi dari Tegal, Joshua Igho BG, Kompas Cetak, 25 September 2002 (dipunundhuh tangga 21 Januari 2013)
 2. [1] Eko Tunas: Jogja Dapurnya Kesenian Indonésia (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)
 3. [2] Eko Tunas, Berkarya Tak Kenal Usia (dipunundhuh tanggal 21 Januari 2013)