Gèthèk

Gèthèk ya iku sijining rakitan barang kang sabanjuré bisa ngambang lan bisa ditumpangi ing banyu. Gèthèk dadi cikal bakalé prau, ya iku dadi wujud prau kang paling sedherhana ya iku barang kumambang kang bisa ditumpangi saéngga ora jelas aran lan pigunan-pigunan saka pérangané.

Gethek

Lumrahé gèthèk digawé saka barang-barang kang bisa ngambang banjur ditata lan ditalèni siji lan sijiné saéngga dadi amba lan ora njilem nalika ditumpaki, kaya ta kayu, drim, pring. Lumrahé gèthèk ora migunaké mesin.

Gèthèk ing tembang macapatBesut

Tembang megatruh kang kawentar lan lumrahé dadi tuladha ing piwulangan, ya iku saka Babad Tanah Jawi anggitan Ki Yasadipura, nyaritakaké nalika Jaka Tingkir budhal menyang Pajang.

sigra milir sang gèthèk sinangga bajul
kawan dasa kang njagèni
ing ngarsa miwah ing pungkur
tanapi ing kanan kéring
kang gèthèk lampahnya alon