Hamengkubuwana II

Sultan Yogyakarta
Sri Sultan Hamengkubuwana II
Sri Sultan Hamengkubuwana II
Raja Ngayogyakarta.
Miyos Kartasura, Setu Legi tanggal ping 28 sasi Mulud taun Alip 1679 (7 Maret 1750)
Séda Yogyakarta, Kemis Legi tanggal ping 14 sasi Jumadilakir taun Alip 1755 (3 Januari 1828)
Jabatan

Raja Ngayogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwana II utawi Sultan Sepuh (asma timur Radèn Mas Sundara) (miyos ing pèrèngan Gunung Sindara, Kedhu,[1] ing dinten Setu Legi tanggal ping 28 sasi Mulud taun Alip 1679[2] (7 Maret 1750) – séda ing Ngayogyakarta dinten Kemis Legi tanggal ping 14 sasi Jumadilakir taun Alip 1755[2] (3 Januari 1828) kanthi yuswa 77 taun) inggih punika raja ingkang kaping kalih wonten ing karaton Ngayogyakarta.

Sadangunipun jumeneng nata, Sri Sultan Hamengkubuwana II naté kalorot saking nata banjur kakendhangaken dhateng Pulo Pinang, Malaysia nalika Gègèr Sepèi ing dinten Setu Legi tanggal ping 9 sasi Jumadilakir taun Alip 1739[2] lan kagantos déning Adipati Anom kang jumeneng kanthi asma Sri Sultan Hamengkubuwana III. Sasampunipun 15 taun ing pakendhangan, kajumenengaken malih nalikanipun Perang Jawa. Panjenenganipun satunggal-satunggaling ingkang ngasta jumeneng nata tigang periodhe, inggih punika antawis taun 1792-1810, 1811-1812, lan 1826-1828.

Priksani ugi besut

Rujukan besut

  • Soekanto, Dr., Sekitar Jogjakarta, Djakarta:Mahabarata-Amsterdam, 1952
  1. Marihandono, Djoko (Juli 2008). "SULTAN HAMENGKU BUWONO II: PEMBELA TRADISI DAN KEKUASAAN JAWA". MAKARA, SOSIAL HUMANIORA. 12 No. I: 27–38.
  2. a b c "Bauwarna, Padmasusastra, 1898, #205".


Dipunrumiyini
déning:
Hamengkubuwana I
Raja Kasultanan Yogyakarta
1792 - 1810
Dipunlajengaken
déning:
Hamengkubuwana III
Dipunrumiyini
déning:
Hamengkubuwana III
Raja Kasultanan Yogyakarta
1811 - 1812
Dipunlajengaken
déning:
Hamengkubuwana III
Dipunrumiyini
déning:
Hamengkubuwana V
Raja Kasultanan Yogyakarta
1826 - 1828
Dipunlajengaken
déning:
Hamengkubuwana V