Hélicak

(Kaelih saka Helicak)

Hélicak punika salah satunggaling piranti transportasi masarakat ingkang kathah tinemu wonten ing kutha Jakarta nalika taun 1970-an. Namanipun Hèlicak piyambak punika saking gabungan tembung hélikopter kaliyan bécak. Dipunwastani kados makaten amargi saking bentukipun punika mirib kaliyan hélikopter lan bécak.

Hèlicak punika kapisan medal nalika tanggal 24 Maret 1971[butuh sitiran]. Mesin kaliyan awak utama piranti transportasi punika inggih skuter Lambretta ingkang dugi saking Italia. Kendaraan punika dipun-cetus-aken nalika masa pamaréntahan Gubernur Ali Sadikin minangka pangganti bécak ingkang dipunarani boten manusiawi.

Sami kaliyan bécak, sopir helicak wonten ing wingjing Lajeng ingkang dados penumpang lenggah wonten ngajeng ing kabin kanthi reng-rengan waos saha dinding saking serat kaca satemah ketutup saking bentèr utawi jawah.