Hominide iku sawijining roman Ostenrik kang ditulis déning Klaus Ebner lan asliné mawa basa Jerman. Critané kedadéan sawatara yuta taun kapungkur. Kisah caritané prakara sawijining kelompok hominida kang saiki wis cures, ing sakiwa tengené Afrika Tengah. Buku iki kababar déning panerbit Wina FZA Verlag ing Oktober 2008.

Ringkesan

Buku nyritakaké kedadéan kang dumadi ing tlatah transisi antara savana lan alas udan tropis ing laladan Afrika Tengah pirang yuta taun kapungkur. Para paraga mligi ya iku australopithecus afarenses, sajinising hominida kang urip ing uwit lan saiki wis cures sarta anané sadurungé piranti lan geni tinemu.

Perspèktif carita iku tokoh kapisan (tokoh aku) lan sang protagonis carita ya iku kang jenengé Pitar. Pitar mbabar prakara donya saindhengé ing pitung bab lan nggiring kelompoké menyang peradaban: »Also beschloss ich, ein wenig Klarheit ins Dunkel zu bringen, meinen Leuten eine Kerze anzuzünden, nach der Devise, es werde Licht und so.« ("Dadi takputusaké supaya nggawa pepadhang sethithik ing pepeteng lan nyumet lilin kanggo bangsaku miturut ukara (saka kitab Purwaning Dumadi:) "Anaa pepadhang lan sabanjuré."

Para hominida iki ndarbèni kapasitas linguistik, pamikiran lan pacelathon kang wis mèmper manungsa modèrn. Saliyané iku, jalma-jalma iki ndarbèni kawruh ngédab-édabi ngenani sajarah, pulitik, filsafat lan kasusastran.

Buku iki isiné ana pitung bab, urut-urutan "Dina 1" nganti "Dina 7". Judhul saben bab iku ngrujuk marang pitung dina nalika jagad dicipta déning Allah miturut kitab Purwaning Dumadi ing Alkitab. Bab mawa nomer ganjil nyritakaké prakara asmara. Sang panulis Karin Gayer nulis ing review buku iki manawa carita asmara Pitar lan Maluma sarta anggoné sajeroning tèks mènehi "tapsir kapindho saka wiwitan lan pungkasan".

Para paraga

 • Akshaya:
 • Bongo:
 • Carpediem: Jeneng iki asalé saka basa Latin lan tegesé sajatiné "methik dina".
 • Costello:
 • Djamila:
 • Ischa:
 • Konrad:
 • Lao:
 • Lucy:
 • Maluma:
 • Manisha:
 • Pitar: Jeneng sang protagonis iki asalé saka basa Sangskreta lan tegesé 'bapak'. Tekanané ana ing wanda kapindho: »Pitár«.
 • Re:
 • Rhododendron:
 • Ruth:
 • Thorn: