Jenggot (basa krama ; Gumbala) ya iku rambut kang thukul ing janggut, gulu, pipi nganti tumeka sangisore kuping. Kanthi Pangereten iki, bréwok kang ana ing sangisore pipi uga kalebu jénggot. Elmu kang nyinaoni babagan jenggkon karan pogonologi.

Che Guevara lan Fidel Castro pejuang saka Kuba kang duwé jénggot

Wong kang jenggoten racaké kaanggep wong kang wicaksana, maskulin utawa diajeni sanajan uga kaanggep kurang rapi lan nylenèh.

Jenggot dadi salah sijining ciri manawa wong lanang wis diwasa.

Jenggot tumrape piwulang agama

besut

Islam

besut

Tumrape wong Islam, ngingu jénggot hukume sunat diingu tumrape wong lanang, dhedhasar pira-pira hadits kang nerangake bab jénggot. Pira-pira Nabi lan sahabat kacirikake duwé gumbala kang lemu.

Nasrani

besut

Ing pira-pira potrèt lan gambar wong-wong suci saka agama Nasrani, akèh-akèhé duwé jénggot.

Salah siji cirining wong Sikh ya iku nganggo surban lan ngingu jénggot