J.F.X. Hoery

(Kaelih saka J. F. X. Hoery)

J.F.X. Hoery lair ing Pacitan, 17 Agustus 1945. Dhèwèké sawijining juru nulis sastra Jawa Modern. JFX Hoery wiwit nulis nalika isih SMP ing Majalah Taman Putra, kalawarta basa jawa kang kababar déning kalawarti Panjebar Semangat. Tulisane kasebar ing sadengah kalawarta kang wujud cerkak, cerbung, geguritan, carita rakyat, reportase, lan esai. Penulis iki naté dadi wartawan ing Jaka Lodhang, Kumandang, Mekarsari, Damarjati. Nate dadi anggota DPRD Bojonegoro mangsa bhakti 1999-2004, staf Komsos Keuskupan Surabaya, Ketua Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB). Sajatiné, dhèwèké lulusan STM jurusan Mesin, nanging yèn urusan nulis wis punjul 100 cerkak lan 300-an geguritan. Ana kalane yèn nulis nganggo jeneng sesinglon (samaran) Cantrik Gunung Limo lan Retna Yudhowati. Kajaba nulis nganggo basa Jawa, dhèwèké uga nulis nganggo basa Indonésia lan naté dadi wartawan ing Kedaulatan Rakyat lan Bernas.

J.F.X. Hoery

Karya

besut

Buku-bukune kang naté kababar antarané:

Pranala jaba

besut