Mendhoan

Mendhoan inggih punika nama tetedhan saking laladan Banyumas lan sampun dados tetedhan khas Banyumasan. Mendhoan punika dipundamel saking témpé ingkang dipuncampuraken kalih glepung terigu ingkang saderengipun dipunjer kalih toya rumiyin. Jer-jeran glepung punika dipuntambah bumbu uyah, bawang putih, lan ketumbar. Bumbu pelengkapipun muncang. sasampunipun tempe kalih jer-jeran glepung dipuncampur, tempe punika langsung dipungoreng ngantos mateng. bisane cagak-cagak ndahar mendoan kalih Lombok Cengis. Écanipun dipundahar manawi teksih anget.

Témpé mendhoan lagi digorèng

Jinis saka MendhoanBesut

Mendhoan iku ana kathah jinisé dicacah saka babagan laladané. Salah sawijiné jinis mendoan iku saka kutha Surabaya, ingkang diarani Mendhoan Petis Surabaya[1]. Ing panggonan liyané, tuladhané ing Magelang, mendhoan iku sebutan kanggo témpé sing diglepungi kang digorèng setengah mateng. Ing Surabaya uga ana mendhoan menjés, utawa mendhoan tempe gèmbus [2]

Kontroversi saka MendhoanBesut

Nalika tan 2010, wonten pèrkara babagan mendhoan iki. Pèrkara iki mèdal amarga wonten tiyang Sokaraja, Banyumas asmané Fudji Wong ndhaptaraké mendhoan gawéané supaya diparingi hak paten.[3][4].

Cathetan sukuBesut

Pranala njabaBesut