Meteorit

Meteorit inggih punika watu meteor ingkang sampun dumugi Bumi amargi saged nembus lapisan atmosfer. Meteorid minangka asteroid akasa ingkang alit, ingkang kasedhot déning gravitasining Bumi.