Ngasar utawa soré yaiku wektu sakmantuné Bedhug duhur lan sakdèrèngé Surup (Magrib). Ing dalem kauripan sadinten-dinten, ngasar yaiku wektu jam 15:00 sampèk jam 18:00. Ing dalem wektu punika separoning tiyang padha mantunaken pengagawianè kanggé nemui wengi/surup (magrib) kanggé istirahat, lan amergi ngasar punika wektu penghubung antaraning awan lan wengi.