Piek Ardijanto Soeprijadi

Piek Ardijanto Soeprijadi inggih punika sastrawan Indonésia angkatan 1966 ingkang miyos ing Magetan, Jawa Wétan tanggal 12 Agustus 1929 lan sampun séda ing Kutha Tegal, Jawa Tengah tanggal 22 Mèi 2001. Piek Ardijanto kalebet salah satunggalipun perintis Komunitas Negeri Poci ingkang ngedalaken antologi puisi Dari Negeri Poci saking taun 1993 dumugi sapunika.

Piek Ardijanto Soeprijadi
BojoItiningsih

BiografiBesut

 
Salah satunggalipun buku anggitan Piek

Piek Ardijanto sampun remen nyerat wiwit piyambakipun sekolah wonten ing SGA. Piyambakipun ugi remen ndhèrèk kathah lomba-lomba ngarang lan menang ing lomba-lomba punika, lajeng asiling karyanipun asring dipunkintun wonten ing kalawarta – kalawarta. Ing taun 1950, nalika piyambakipun dados guru ing SMP ing Gombong, piyambakipun saged ngasilaken kathah karya saking warahanipun guru musik ing SGA, kados ta ingkang kapacak wonten ing buku Puspa Rupa, (Jakarta, 1950). Wonten 14 penghargaan saking kathah lomba ngarang puisi, prosa, saha esai ing sadangunipun piyambakipun gesang. Wiwit saking lulus SR, piyambakipun lajeng mlebet SGB, lajeng saged mlebet ing SGA.[1]

PadamelanipunBesut

Ing antawisipun taun 1950 ngantos 1960, Piek Ardijanto ndhèrèk kursus PGSLP lan B1 ing Semarang. Sanajan sibuk piyambakipun tetep saged ngasilaken karya-karya wujud puisi, carkak, saha fragmen ingkang kapacak wonten ing kathah médhia massa ing antawasipun: Gelora, Basis Indonesia, Sastra, Horison, lan sanès-sanèsipun.Ing taun 1961, Piek pindhah tugas dhateng SMA 1 Kota Tegal. Piek ugi sampun naté dhateng Walanda saaking undhanganipun Radio Nedherland Wereldomrroep ing Hilversum kanthi tugas dados Juri Sayembara Menulis Cerpen “Kincir Emas”. Piyambakipun wonten ing Walanda sareng kaliyan Asbari Nurpatria Krisna.[2]

Buku anggitan piyambakBesut

 • Burung-burung di Ladang (1983)
 • Percakapan Cucu dengan Neneknya (1983)
 • Desaku Sayang (1983)
 • Lelaki di Pinggang Bukit (1984)
 • Lagu Bening dari Rawa Pening (1984)
 • Nelayan dan Laut (1995)
 • Biarkan Angin Itu (1996)
 • Kawindra-kawindra (sareng kaliyan Rita Oetoro, 1984)
 • Laut sebagai Gelanggang Hidup Manusia (waosan laré-laré, 1984)
 • Apresiasi Sastra dalam Aji-aji Luhur Budaya Bangsa (satunggaling wawasan, 1984)
 • Menyambut Hari Sumpah Pemuda (Langen Suara, 1984)
 • Gaya Baru, buku wulangan kanggé laré SMP (1984)

Antologi sesarenganBesut

Antologi ingkang déréng dipunwedalakenBesut

 • Mangsa Gugur di Negeri Kincir Angin
 • Berawal Dari Hud-Hud
 • Balada Empu Sedah
 • Joglo (kumpulan puisi basa Jawa)

Buku ingkang ngemot asma PiekBesut

 • A Bibliography of Indonesian Literature in Journalist, Ernst Utrich Kratz (Gajah Mda University Press, 1988) babagan P.A.S wujud prosa lan puisi ingkang kaserat kalih kaca.
 • Ensiklopedia Indonesia jilid 2

BebungahBesut

 • Pemenang kaping 2 awit saking sapérangan puisinipun ingkang kapacak wonten ing Majalah Sastra (1962)
 • Pemenang kaping 2 wonten ing Sayembara menulis puisi saking Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (1964)
 • Pemenang Harapan wonten ing Sayembara Menulis Esei Sastra, Dewan Kesenian Jakarta (1978)
 • Penghargaan dari Yayasan Buku utama saking puisinipun, Lagu Bening dari Rawa Pening (1984)
 • Bebungah saking seratan Esei basa Jawa, Ninthingi Geguritan, saking Lembaga Pemeliharaan Basa Jawa “Javanologi”
 • Penghargaan saking Pusat Basa saking bukunipun, Biarkan Angin Itu
 • Pelopor Penyair Tegal saking Dewan Kesenian Kota Tegal. Dinten sédanipun ing tangal (22 Mèi) dipundadosaken Hari Kepenyairan Tegal (2005)
 • Pakarti kagunan lan bebungah saking Walikota Tegal dados penyair ingkang saged ngangkat citranipun Kota Tegal (2008)

Cathetan sukuBesut

 1. [1] Soeprijadi (dipunundhuh tanggal 25 Januari 2013)
 2. [2] Ratusan Seniman Hadiri Haul Piek Ardijanto Suprijadi (dipunundhuh tanggal 25 Januari 2013