Sanja Sangu Trebela

Sanja sangu trebela iku sawijining karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata sing kababar ing taun 1996. Ing sawatara buku karangané, Suparto Brata nganggo jeneng sesinglon 'Peni' kalebu ing buku iki. Carita 'Sanja sangu trebela' iki tau kapacak sambung-sinambung ing kalawarti Panjebar Semangat Surabaya ing taun 1964-1965. Dibabar déning Jajasan Djayabaya Surabaya ing taun 1966, sabanjuré kababar kanthi EYD déning Yeyasan Djojo Bojo, cap-capan kapisan Juli 1996.

Sanja sangu trebela
PanganggitSuparto Brata kanthi sesinglon Peni
NagaraIndonésia
BasaJawa
GènreRoman
PangecapanYeyasan Penerbit Djojobojo Surabaya
Kala babar
1996
Kaca120 kaca
ISBN---

Sinopsis

besut

Radèn Ajeng Sridanarti putra putriné Bupati Anom ing Kutha Mranggèn, kebacut ngumbar tresna karo Rakhmanu, sawijining calon jurutulis ing kantor kabupatèn. Rakhmanu pancèn nggantheng yèn digebyag dadi Gatthutkaca. Nanging satemené dhèwèké mung pemudha andhahan waé. Bareng bandrèk-jinah iki konangan déning rama lan ibuné, Radèn Ajeng Sridanarti pranyata wis ngandheg wijiné Rakhmanu. Bareng Rakhmanu dijaluk tanggung jawabé, mukir, ora ngaku, ndadèkaké gègèré dalem Kadipatèn Anom. Dyah Sridanarti lumayu keplantrang-plantrang ninggal rama ibuné, ninggal kutha Mranggèn.

Karya Suparto Brata liyané

besut

Buku-buku sastra Jawa kang katulis antarané:

Abasa Jawa

besut

Abasa Indonésia

besut

Uga delengen

besut

Pranala njaba

besut