Sugiarta Sriwibawa

Pengarang kelairan Surakarta, 31 Maret 1932 iki salah sijiné sastrawan Jawa. Karire luwih akèh dadi juru warta, antarané dadi wartawan Antara. Ing jaman Perang Kamardhikan II, Sugiarta Sriwibawa naté dhedhemitan nyebar Antara Mobile Bulletin ing njero kutha Sala kanggo nanggulangi pawarta Walanda liwat pawarta Aneta.

Dhèwèké miwiti nulis gurit basa Indonésia ing taun 1951 lan kapacak ing Mimbar Indonésia. Tulisane banjur sumebar ana ing pawarta liyané, ing antarané Siasat, Zenith, Seni, Kisah, lan Budaya jaya. Kumpulan puisine kababar pisanan déning Balai Pustaka ing taun 1983. Dhèwèké uga bareng karo Ramadhan KH nulis biografine Soeharto. Ing laku wektu sabanjuré, Sugiarta Sriwibawa uga nulis sawatara buku wacan bocah kanthi nganggo sesinglon.

Ing sastra Jawa, pisanane kapacak ing kalawarti Mekar Sari (1958). Sabanjure, nulis jarwan saka Babad Tanah Jawi. Dhèwèké uga naté nampa Bebungah Sastra Rancage.

Buku-buku kang naté metu ing antarané: