Tlaga Sarangan

Aksara Latin
     

Tlaga Sarangan inggih punika salah satunggiling papan wisata wujud tlaga toya ingkang dumunung wonten ing sangandhaping Gunung Lawu,[1] ugi asring sinebut Tlaga Pasir. Tlaga Sarangan punika kalebet wonten ing wewengkon Kacamatan Plaosan,Kabupatèn Magetan, Jawa Timur.[2] Leresipun inggih wonten ing sukunipun Gunung Lawu. Saking Magetan minggah ndeder kirang langkung 17 km. Manawi saking Tawang Mangu kirang langkung 15 km. Redinipun alus, menggak-menggok, sesawanganipun nengsemaken. Déné nginggilipunpun papan éndah punika kirang langkung 12.287 m saking lumahé segara.

Tlaga Sarangan
COLLECTIE TROPENMUSEUM Hotels aan het meer van Sarangan TMnr 60026253.jpg
Tlaga Sarangan ing mangsa Hindhia Nèderlan (1931)
Negara Indonesia

KawontenanBesut

Tlaga punika wiyaripun kirang langkung 30 hektar lan jeronipun 28 métér.[1] “Suhu udara” antawisipun 180 C-250 C.[1] Tlaga Sarangan saged narik kawigaténanipun para wisatawan ngantos atusan èwu saben taunipun.[1] Pramila pihak Dinas Pariwisata sajakipun sengkut mbudidaya amrih Tlaga sarangan saged katingal saya nengsemaken lan narik kawigatén.[1] Tlaga Sarangan ugi gadhah acara saben taun, kados ta labuh sesaji saben Jum’at Pon wulan Ruwah, preinan sekolah ing tengah yaun, Ledug Sura 1 Muharram, lan Pista kembang api ing malem warsa énggal.[1]

Sakupenging TlagaBesut

Wonten ing sakupenging Tlaga sarangan punika wonten kathah papan panginepan.[2] Ugi wonten kios-kios ingkang sadéan manéka warni olèh-olèh utawi cindera mata.[2] Manawi ngersakaken pangunjung saged nitih jaran utawi praon ngubengi Telaga Sarangan punika.[3]

FasilitasBesut

Wonten ing Tlaga Sarangan punika kathah fasilitas ing sampun dipunsamaptakaken kados ta, warung makan, pasar wisata, panggènan parkir, langgar, lan taman.[4] Kuliner ingkang khasipun Telaga sarangan inggih punika Sate Truwèlu.[5]

Mangga pirsaniBesut

Cathetan sukuBesut

  1. a b c d e f kumpulan.info (diunduh tanggal 2 Maret 2011)
  2. a b c Mardi Jawi déning Drs. Soetarno
  3. Wisata Solo(diunduh tanggal 7 April 2011)
  4. Dinas Pariwisata Solo(diunduh tanggal 7 April 2011)
  5. Dinas Pariwisata Semarang(diunduh tanggal 7 April 2011)