Windu iku petungan wektu Jawa saben wolung (8) taun sapisan. Windu iku ana 4 (papat), ya iku Adi, Kuntara, Sengara, lan Sanjaya. Sewindu iku tumbuk pisanan, 2 (rong) windu iku tumbuk kapindho, ngono terus sabanjuré.

Jeneng lan umuré taun Jawa sajrone sewindu ya iku:

Tumbuk asring dienggo ngetung umuré manungsa. Umpamane, lair Setu Paing tanggal 25 Rajab 1878. Sewindu salebare, 1886, ing Rajab tanggal 25 ngepasi dina Setu Paing uga.


  1. Umur anyar sawisé dijumbuhaké karo pananggalan Hijriah