Wuku Gumbreg

Gumbreg iku wuku sing ping enem. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki direksa déning Bathara Candra.

MingguPaing
SenenPon
SlasaWage
ReboKliwon
KemisLegi/Umanis
JemuwahPaing
SetuPon


Ugi delengen: