Wuku Langkir

Langkir iku wuku sing kaping telulas. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathara Kala.

Ngaat - Legi
Senen - Paing
Selasa - Pon
Rebo - Wage
Kemis - Kliwon
Jemuwah - Legi
Setu - Paing

Uga delengenBesut