Camat iku pemimpin kacamatan sing dadi narapraja ing sangisoré Kabupatèn/Kutha. Camat ngaturaké tanggung jawabé marang bupati liwat Sekretaris Laladan Kabupatèn/Kutha. Camat diangkat déning Bupati/Walikota kanthi usulan Sekretaris Laladan Kabupatèn/Kota saka Pegawai Negeri Sipil kang cocog syaraté.

Camat iku mbawahi Lurah, nanging ora kanggoné Kepala Désa.

Sajarah

besut

Camat punika manawi jaman karajan dipunwastani Panewu, amargi piyambakipun gadhah prajurit cacah sewu (1000). Lajeng ing jaman Walanda, Camat punika assisten Wedana, pramilo asring dipunwastani "ndoro sten". Ing Jaman Kamardikan Camat punika kepala wewengkon Kacamatan, gadhah wewengkon inggih punika Désa. Kanthi makaten Désa dados andhahanipun Camat, miturut UU n0 5 taun 1974 ngenani papréntahan ing Laladan lan UU no 5 taun 1979 ngenani babagan papréntahan Désa, Camat dados panguwasa tunggal administratur papréntahan, pembangunan lan kemasyarakatan wonten ing wewengkonipun. Wonten era otonomi laladan dhasar UU no 22 taun 1999 lan UU no 32 taun 2004 ngenani papréntahan Laladan, Camat boten dados panguwasa tunggal, namung perangkat laladan ingkang gadhah wewengkon kerja inggih punika Désa lan Kalurahan. Désa boten dados bawahan Camat, namung kanthi pelimpahan wewenang Bupati, Désa dados wewengkon kerja Camat. Ingkang tegesipun Camat gadhah wewenang kanggé nggulawentah papréntahan désa.

Uga delengen

besut