Dealova

Dealova inggih punika salah satunggaling novèl utawi manawi wonten ing kalangan priyantun enèm kawèntar kaliyan sebutan teenlit. Dealova punika teenlit ingkang isinipun ngginakaken Basa Indonesia ingkang gaul. Dealova punika anggitanipun Dyan Nuranindya, inggih punika tiyang èstri saking kutha Jakarta. Salajengipun novèl Dealova punika kacithak saha dipu-terbitaken déning PT. Gramedia Pustaka Utama wonten ing Jakarta kanthi cithakan kapisan nalika taun 2004.

Adhédhasar novèl ingkang dados Best Seller punika Dealova dipundamel filem drama ingkang dipun-produksi déning Griya Produksi Flix Pictures wonten ing taun 2005.

Skenario filem Dealova punika kaserat déning Hilman Hariwijaya ingkang dipun-adhaptasi saking novèl teenlit (literatur remaja) anggitan Dyan Nuranindya punika [1].

Bintang filemBesut

Film drama Dealova dipun-bintangi déning:

Cathetan sukuBesut

  1. [1], Dealova-Indonesia (dipun-akses tanggal 14 Oktober 2012)