Gabah

Gabah punika bulir pari ingkang sampun kapisah saking damèn utawi merang.

Gabah pari kultivar IR64
Gabah pari ketan, warnanipun langkung coklat tinimbang gabah IR64

Perdhagangan pari parté ageng punika ing wujud gabah, amargi gabah ingkang sampun garing punika boten gampang risak (bosok) lan langkung awet manawi dipunsimpen. Dhefinisi teknis perdhagangan kanggé gabah, inggih punika asil tetuwuhan pari ingkang sampun kapisah saking gagangipun kanthi cara dipunrontogaken.

Anatomi gabahBesut

Sacara anatomi biologi, gabah punika woh pari, kalebet wiji. Woh pari bentukipun bulir utawi caryopsis, saéngga awrat anggènipun mbéntenaken pérangan woh lan wiji.

Istilah perdhagangan gabahBesut

Amargi pari/gabah/beras punika komoditas vital tumrap Indonésia, Pamaréntah nemtoaken regulasi regi ing perdhagangan gabah. Mila, wonten istilah-istilah mirunggan ingkang ngacu ing kualitas gabah ingkang dados referensi panemtu regi:

Pangolahan GabahBesut

Gabah saged dipunolah dados:

  • Beras, kanthi digiling.
  • Gabah kanggé komoditas perdhagangan.
  • Winih pari, gabah ingkang saé saged dipun-ginakaken kanggé winih pari lan ditandur malih.

Sadèrèngipun dipunolah, gabah kedah dipunpépéni ngantos garing.

Mépéni gabah kanthi tradhisional ing képang:

Ugi pirsaniBesut

Pranala njawiBesut