Graji

Graji ya iku piranti kang kanggo ngethok barang kang atos kaya ta kayu, wesi, lan pralon. Saka wujudé graji dibedakaké saka mupangaté ya iku:

  1. Graji kayu ya iku graji kang kanggo nggraji golongané kaya ta kayu jati, mahoni, kelapa,lan randu.
  2. Graji wesi ya iku graji kang kanggo nggraji barang kang isih ngandung wesi,waja,kuningan lan tembaga,logam
Salah sijiné jinis graji

Wujudé graji minangka mupangate ana pirang-pirang warna. Salah sijiné kaya ta graji kang isih nggunakaké tangan kang kerja otot lan pikiran. Banjur ana salah sijiné graji kang duwé tenaga liyané kang kuwat lan bisa kanggo nggraji wit.