Guruh Gipsy

Guruh Gipsy jeneng album eksperimental minangka pakaryan antawisipun Guruh Soekarnoputra kaliyan grup musik Gipsy. Sanajan namung ngreriptakaken satunggal album, nanging pakaryan punika peranipun wigati sanget wonten ing donya musik Indonésia amargi panggayuhipun hebat sanget kanthi karya ingkang keras.[1] Tuladhanipun wonten ing lagu "Chopin Larung", ingkang katingal kapiawaianipun Guruh Soekarnoputra ngreriptan saha pangertosan kanggé nggandheng kalih harmonisasi saking sisih kalih budaya ingkang bènten tanpa ngicalaken sisih mistis saking swanten-swanten gangsa asli Indonésia ingkang kawor kaliyan harmonisasi klasik Éropah mau.[1] Gipsy dipunwiwiti déning Nasution bersaudara: Gauri Nasution, Keenan Nasution, Odink Nasution, saha Deby Nasution. Saderengipun Gipsy madeg ing taun 1966 kanthi jeneng Sabda Nada ingkang anggotanipun Ponco Sutowo, Gauri Nasution, Joe-Am, Eddy, Edit, Roland saha Keenan Nasution. Wonten ing taun 1969, formasi Gipsy éwah dados: Keenan Nasution, Gauri Nasution, Chrisye, Tammy Daud, Onan Susilo saha Atut Harahap. Wonten ing taun 1973 Gipsysowan dhateng New York ing Resaturan Ramayana kagunganipun Pertamina kanthi formasi: Chrisye (bass), Keenan Nasution (drum), Gauri Nasution (gitar), Adjie Bandy (piyul), Rully Djohan (keyboards) saha Lulu Soemaryo (saxophone).[1] Guruh Gipsy dipunwiwiti nalika sasampunipun Guruh Soekarnoputra kondur saking nagari Walanda. Guruh langsung kolaborasi kaliyan band ingkang dipungawangi déning Chrisye, Kinan Nasution, Oding Nasution, Abadi Soesman saha Roni Harahap.[2] Kolaborasi punika kagolong unik. Guruh misuwur kanthi seniman kontemporer ingkang asring kolaborasi kaliyan musik Bali kaliyan beksanipun. Wondéné band Gipsy misuwur amargi kawantunanipun bekta musik progressif rock kados ta Genesis, Emerson Lake and Palmer saha Gentle Giant. Pramila boten aneh manawi kolaborasinipun ngasilaken karya ingkang inovatif, karya ingkang inovatif punika katingal saking album "Kesepakatan dalam Kepekatan", ingkang dipunrilis wonten ing taun 1976, kanthi album punika Guruh nggandheng alunan rock Barat kaliyan kagunan kontemporer khas Bali kang wonten ing swanten gangsa. Pandamelan album punikacekap 'wantun' amargi miturut pengamat musik Denny Sakrie, karya punika medalaken biaya ingkang langkung kathah saha gadhah aji ingkang ambisius. Angka sadé sapunika kagolong kirang asil, nanging lagu punika dados wigati kanggé tlatah musik Indonésia, mliginipun musik rock amargi minangka tenger lairipun progressif rock ing Indonésia.Sapunika album punika dados inceraninpun kolektur musik.[2]

Album Guruh Gipsy

Pratélan LaguBesut

  • Indonésia Mahardhika
  • Choping Larung
  • Barong Gundah
  • Geger Gelgel
  • Janger 1987 Saka
  • Smaradhana

Pranala njabaBesut

Cathetan sukuBesut

  1. a b c Kawruh Guruh Gipsy (dipununduh 09 Novèmber 2012)
  2. a b Kolaborasi Guruh kaliyan Gipsy (dipununduh 09 Novèmber 2012)