Hobi utawa kesenengan iku kabèh kang disenengi masing-masing manungsa kang racaké dudu pagawéan utama/pokok ning pagawéan sambilan.

Werna-Werna hobi besut

Kagunaan besut

Kagunaan hobi iku antarané kanggo nyalurke kesenengan utawa kanggo ngilangke stress